Polkomtel: 90 mln zł zysku

Operator sieci Plus GSM w okresie od stycznia do końca marca osiągnął przychód w wysokości 956 mln zł. Zysk netto firmy był jednak mniejszy o 55 mln zł w porównaniu do I kw. ubiegłego roku.

Przychód Polkomtela w pierwszych trzech miesiącach br. zamknął się kwotą 956 mln zł. Zysk netto firmy wyniósł 90 mln zł i był niższy w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku (145 mln zł). Nakłady inwestycyjne firmy w I kw. wyniosły 144 mln zł.

Pod koniec marca Plus GSM miał 2 641 203 klientów. Średni miesięczny przychód na użytkownika wyniósł 119 zł. Znaczną część klientów sieci (38%) stanowią osoby posiadające karty pre-paid. Polkomtel utrzymuje, że spośród działających na polskim rynku operatorów, właśnie on obsługuje najwięcej użytkowników usług pre-paid.

Zobacz również:


TOP 200