Politechnika Poznańska otworzyła swoje Centrum Sztucznej Inteligencji i Cyberbezpieczeństwa

Uczelnia znana jest z wysokiego poziomu nauczania, badań oraz współpracy z biznesem. Z perspektywy organizacyjnej Centrum daje podstawy do zbudowania unikatowej sieci współpracy uczelni, instytucji naukowych, a także sektora społeczno-gospodarczego i administracyjnego.

Budynek Politechniki Poznańskiej. Zdjęcie: PP

Choć Politechnika Poznańska od dawna jest uznanym ośrodkiem badawczym w zakresie robotyki i informatyki (realizuje projekty m.in. dla Facebooka czy Solaris, są też pogłoski o współpracy z Samsungiem) około dwóch lat temu postanowiono wydzielić specjalną jednostkę, wyspecjalizowaną w szybkim reagowaniu na zmiany społeczne i technologiczne.

Szefem Centrum został dr hab. inż. Robert Wrembel, prof. nadzw. Politechniki Poznańskiej na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji. „Rozwój nowo utworzonego Centrum Sztucznej Inteligencji i Cyberbezpieczeństwa jest ściśle związany z realizowanymi projektami. Oczywiście, planujemy zatrudnianie kolejnych specjalistów w ramach realizowanych nowych projektów.

Aktualnie opracowujemy projekt naukowy w międzynarodowym konsorcjum, dotyczący zastosowania powietrznych i naziemnych robotów oraz technik sztucznej inteligencji w rolnictwie. Chodzi m.in. o optymalizację oprysków w sadach, tak aby opryskiwać uprawy tylko tam, gdzie naprawdę jest to potrzebne, uwzględniając np. kierunek i siłę wiatru (sady w Polsce). Z kolei we włoskich winnicach, analiza obrazów posłuży wykrywaniu chorób winorośli we wczesnym stadium rozwoju choroby. Kolejnym praktycznym zastosowaniem rezultatów tego projektu będzie optymalizacja upraw roślin pastewnych (nawadnianie, nawożenie) w Irlandii. Każdy partner w konsorcjum jest z innego europejskiego kraju i dla każdego z nich wypracujemy indywidualne rozwiązanie technologiczne” – powiedział redakcji „Computerworld”.

Cele nowego Centrum to m.in.: integracja instytucji zajmujących się sztuczną inteligencją i cyberbezpieczeństwem, co przełoży się na zwiększenie potencjału konkurencyjności tych instytucji i ich innowacyjności. „Centrum będzie pozyskiwać granty (krajowe i międzynarodowe) oraz realizować interdyscyplinarne projekty, współpracować z administracją publiczną oraz otoczeniem gospodarczym. Stanie się punktem kontaktowym do współpracy z ośrodkami naukowymi i innymi centrami sztucznej inteligencji. Będzie także oferować kształcenie podyplomowe, dedykowane szkolenia technologiczne i świadczyć usługi eksperckie. Ponieważ w Wielkopolsce swoje centra ulokowało wiele wiodących firm technologicznych (z różnych obszarów gospodarki), liczymy na współpracę z nimi. Na dziś prowadzimy rozmowy dotyczące realizacji czterech kolejnych projektów w naszym Centrum, dotyczą one zastosowania sztucznej inteligencji w finansach i zastosowania technik cyberbezpieczeństwa w prewencji. Prowadzimy także rozmowy z jedną z największych światowych firm z branży elektronicznej, w zakresie wykorzystania robotów transportowych”, dodaje prof. Wrembel.

Władze uczelni podkreślają, że utworzenie centrum przełoży się na wzrost konkurencyjności polskiej nauki na arenie międzynarodowej oraz naszego sektora gospodarczego, a ponadto na rozwój kadr i popularyzację technik sztucznej inteligencji i bezpieczeństwa cyfrowego.

W Poznaniu działa już od dawna Poznańskie Centrum Komputerowo-Sieciowe, ulokowany jest także komputer kwantowy, a ponadto prowadzi także działalność wiele wiodących międzynarodowych i krajowych firm z sektora zaawansowanych technologii IT.

Centrum jest otwarte na współpracę z innymi uczelniami, firmami z otoczenia gospodarczego oraz jednostkami administracji centralnej i lokalnej.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200