Polisy klasy ERP

Grupa ubezpieczeniowa Hestia zdecydowała się na wdrożenie modułów finansowych systemu klasy ERP.

Grupa ubezpieczeniowa Hestia zdecydowała się na wdrożenie modułów finansowych systemu klasy .

Grupa Hestia podpisała kolejną umowę zmierzającą do kompleksowej informatyzacji spółek wchodzących w jej skład. Zgodnie z podpisanym kontraktem, zakupi ona i wdroży moduł IFS Finanse. Jest to jeden z niewielu polskich przykładów, gdy instytucja bankowo-ubezpieczeniowa wdraża u siebie system klasy ERP. Pierwsze tego typu umowy podpisali kilka miesięcy temu Zurich Handlowy i Volksvagen Leasing. Umowa z Hestią jest pierwszym kontraktem z firmą z branży finansowo-bankowej.

W kierunku MIS

Zdaniem przedstawicieli Hestii, spowodowane jest to faktem, że systemy transakcyjne w firmach ubezpieczeniowych (w tym przypadku Insurance 3000) nie mają modułów księgowych, a przede wszystkim księgi głównej. Przeznaczone są jedynie do obsługi ubezpieczeń.

Hestia stosowała w zastępstwie inny system, z którego zdecydowano się zrezygnować ze względów na plany usprawnienia procesu zarządzania grupą, a w dalszej perspektywie stworzenia systemu typu (Management Information System).

Obecnie jako narzędzie kontrolingu stosowany jest system Pro/FIT warszawskiej CSBI SA.

"Efektywniejsze zarządzanie informacją stało się konieczne ze względu na szybko zmieniający się i coraz bardziej konkurencyjny polski rynek ubezpieczeniowy" - mówi Grzegorz Szatkowski, wiceprezes zarządu STU Hestia Insurance i STUnŻ Alte Leipziger Hestia. Na decyzję o zakupie nowego systemu wpływ miała także chęć rozwinięcia elektronicznych kanałów wymiany danych i dystrybucji.

Tylko finanse

Kontrakt Hestii podpisany z IFS Poland obejmuje wdrożenie w I fazie modułu finansowo-księgowego IFS Applications dla 56 użytkowników, pracujących równolegle w trzech największych spółkach Grupy Hestia (STU Hestia Insurance, STUnŻ Alte Leipziger Hestia, Sopockie Towarzystwo Doradcze).

Oprócz usług implementacyjnych, umowa gwarantuje także szkolenie, serwis i opiekę powdrożeniową. Przedstawiciele sopockiego towarzystwa ubezpieczeniowego nie przewidują jednak zakupów kolejnych części pakietu IFS.

W skład Grupy Hestia wchodzą: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń (STU) Hestia Insurance, STUnŻ Alte Leipziger Hestia, Sopockie Towarzystwo Doradcze, Hestia Service, Hestia Art, Hestia Lex, Centrum Szkolenia Ubezpieczeniowego i Hestia Investment.

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Hestia Insurance SA posiada obecnie kapitał własny w wysokości 126,7 mln złotych, co plasuje je na drugim miejscu pod względem wielkości kapitału spośród ubezpieczycieli.

Głównymi udziałowcami Hestii Insurance są Alte Leipziger Europa AG, Dresdner Bank AG, Helvetia Patria Gruppe.


TOP 200