Policyjna sieć

System Command & Control - dowodzenia i kierowania - dla warszawskiej policji zbuduje Motorola Polska.

System Command & Control - dowodzenia i kierowania - dla warszawskiej policji zbuduje Motorola Polska.

Przetarg ostatecznie wygrała Motorola Polska, po odmownym rozpatrzeniu odwołania Unisysa. Najpóźniej do 1 lipca br. zostanie przygotowany i podpisany kontrakt, którego wartość wynosi ponad 66 mln zł. Nie wiadomo, jakie firmy zostaną zaangażowane przez Motorolę jako podwykonawcy przy wdrożeniu.

System dowodzenia i kierowania zostanie osadzony na bazie łączności trankingowej Tetra, który jest zalecany przez Unię Europejską dla służb policyjnych i ratowniczych. Obecnie Tetra działa w Belgii, Holandii i Finlandii. Warszawskie służby policyjne wykorzystują system Edax, który zostanie przystosowany do współpracy z Tetrą, nie będzie natomiast rozbudowywany.

Oddanie pierwszego modułu systemu umożliwiającego pełny monitoring sił i środków, scentralizowane przyjmowanie zgłoszeń i centralne zarządzanie siłami policyjnymi nastąpi w II półroczu przyszłego roku. System dowodzenia i kierowania umożliwi zarządzanie siłami prewencji, jednostkami patrolowo-interwencyjnymi, ruchu drogowego i dochodzeniowośledczymi. Zostaną również usprawnione przepływy informacyjne oraz wykorzystanie policyjnych i pozapolicyjnych baz danych. W ramach kontraktu będzie opracowana mapa cyfrowa Warszawy.

Wiadomość o potrzebie interwencji będzie wprowadzana i przetwarzana w systemie informatycznym, który dysponuje już informacją o miejscu pobytu policjantów i poszczególnych radiowozów. Na miejsce zdarzenia automatycznie są wysyłane najbliżej znajdujące się radiowozy, przy czym w przypadku ograniczonych zasobów możliwe jest wprowadzenie hierarchii ważności zadań. "System nie tylko pomoże zwiększyć wykrywalność przestępstw, lecz także wpłynie na bezpieczeństwo obywateli i policjantów. Zapewni to posiadanie przez policjanta pełnej, aktualnej informacji związanej z tłem przestępstwa" - mówi Zbigniew Chwaliński, dyrektor biura łączności i informatyki Komendy Głównej Policji.


TOP 200