Polacy wśród unijnych ekspertów ds. umów w chmurze

Pod koniec października 2013 r. Komisja Europejska ogłosiła nazwiska ekspertów powołanych w skład grupy eksperckiej ds. umów cloud computing. W jej skład weszli dwaj Polacy: mec. Maciej Gawroński i dr Paweł Litwiński.

Komisja Europejska rozpoczęła procedurę wyboru ekspertów w 14 czerwcu 2013 r. Podstawowym zadaniem grupy jest pomoc Komisji w określeniu warunków umów o świadczenie usług przetwarzania danych osobowych w modelu cloud computing, które zapewnią bezpieczeństwo konsumentom i przedsiębiorcom korzystającym z tych usług. Grupa w swych pracach będzie musiała uwzględnić dobre praktyki rynkowe dotyczące umów cloud computingu oraz postanowienia Dyrektywy 95/46 w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i ich swobodnego przepływu.

Szczegółowe informacje na temat grupy ekspertów ds. umów cloud computing: http://ec.europa.eu/justice/NEWSroom/contracts/2013_cloud-computing_en.htm

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200