Polacy w projekcie MobiLife Firma Bel

Firma BellStream - polskie centrum technologiczno-kompetencyjne należące do BellStream Oy z Finlandii - bierze udział w Zintegrowanym Projekcie MobiLife, wchodzącym w skład 6. Programu Ramowego.

Firma BellStream - polskie centrum technologiczno-kompetencyjne należące do BellStream Oy z Finlandii - bierze udział w Zintegrowanym Projekcie MobiLife, wchodzącym w skład 6. Programu Ramowego.

Wśród firm biorących w nim udział są także operatorzy telekomunikacyjni oraz producenci telefonów komórkowych i urządzeń bezprzewodowych. Głównym celem projektu MobiLife jest stworzenie nowych aplikacji mobilnych i usług w sieciach komórkowych, które wspierałyby codzienne potrzeby życia ludzkiego. Aplikacje te i usługi mają oprzeć się na możliwościach sieci UMTS i przyszłych rozwiązaniach.

Koordynatorem projektu MobiLife jest Nokia, a będzie on realizowany przez konsorcjum 22 firm i organizacji z dziewięciu krajów Unii Europejskiej. Projekt będzie trwał do końca roku 2006. Unia Europejska dofinansuje go środkami w wysokości 9,7 mln euro. MobiLife jest częścią grupy projektów Wireless World Initiative.


TOP 200