Polacy niewiele wiedzą o cyfryzacji

Choć działania związane z budową społeczeństwa informacyjnego i cyfryzacją trwają w Polsce już kilkanaście lat, Polacy wciąż niewiele na ten temat wiedzą.

70%

ankietowanych zna osobę, która ich zdaniem wymaga edukacji w zakresie kompetencji cyfrowych, najczęściej są to osoby w wieku 50-69 lat.

Jak pokazuje raport "Świadomość Polaków w rzeczywistości cyfrowej - szanse i bariery", przygotowany przez On Board PR Ecco Network, jedynie 23% Polaków twierdzi, że wie, na czym polega rządowy plan cyfryzacji. Prawie 50% ankietowanych nie wie zaś, co rząd planuje w tym obszarze, a 33% nie jest tego pewnych.

Cyfryzacja to tylko telewizja

Wiedza społeczna na temat cyfryzacji ogranicza się do pojęcia telewizji cyfrowej. Okazuje się, że wprowadzenie cyfrowej telewizji naziemnej to najczęstsze skojarzenie Polaków z tematem cyfryzacji. Na dalszych pozycjach pojawiały się skojarzenia z upowszechnianiem dostępu do internetu czy informatyzacją urzędów. "Kampanie informacyjne na temat uruchomienia naziemnej telewizji cyfrowej dotarły do społeczeństwa, ale w ograniczonym zakresie. Tylko 30% badanych deklaruje, że zna temat cyfryzacji, jednak to właśnie z działaniami wokół telewizji respondenci kojarzą głównie cały proces cyfryzacji. Możemy zastanawiać się, dlaczego tylko taki procent Polaków słyszał o wprowadzeniu telewizji cyfrowej. Wydaje się, że działania informacyjne na ten temat były niewystarczające" - komentuje Jolanta Słowińska z On Board PR ECCO Network.

Jej zdaniem, oprócz rządu w komunikację na temat cyfrowej telewizji naziemnej powinny były zostać zaangażowane również inne grupy społeczne, np. stowarzyszenia, które w misję mają wpisane działania informujące i edukacyjne. "Jeżeli chcemy dotrzeć do społeczeństwa z informacją o cyfryzacji służby zdrowia, urzędów czy szkolnictwa - i chcemy być usłyszani - trzeba rozpocząć zintegrowane kampanie komunikacyjne realizowane w kooperacji przez biznes, rząd i inne organizacje" - dodaje Jolanta Słowińska.

U lekarza i w urzędzie

Choć Polacy o cyfryzacji wiedzą niewiele, uważają, że powinna ona dotyczyć przede wszystkim i w pierwszej kolejności służby zdrowia, administracji publicznej oraz edukacji. Są to obszary, które najczęściej kojarzą się z niewystarczającym poziomem obsługi interesantów oraz za dużą ilością czasu, jaki petenci tracą, odwiedzając urząd osobiście. Obywatele widzą we wprowadzeniu w tych obszarach życia usług elektronicznych duże ułatwienie.

Badanie pokazało, że aż 95% Polaków chciałoby skorzystać z możliwości umówienia się na wizytę do lekarza online, 82% chciałoby założyć internetową kartę pacjenta, a 82% skorzystać z e-recepty. Tylko 7% ankietowanych załatwia obecnie sprawy urzędowe za pomocą internetu. Jako główne powody, dla których tego nie robią, ankietowani podają brak informacji na temat tego, jakie sprawy można załatwić drogą elektroniczną i jak to zrobić oraz z obawy o bezpieczeństwo i poufność danych przekazywanych przez sieć. Ponadto 25% ankietowanych woli załatwić sprawy w tradycyjny sposób, gdyż preferuje kontakt osobisty z urzędnikiem.

Polacy niewiele wiedzą o cyfryzacji
W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200