Pokonać barierę

Warszawska firma AutoR specjalizuje się we wdrożeniach systemów inżynierskich CAD/CAM/GIS.

Warszawska firma AutoR specjalizuje się we wdrożeniach systemów inżynierskich CAD/CAM/GIS.

"Internet sprawi, że w ciągu najbliższych lat powstaną nowe możliwości. Inżynierowie nie będą skupiać się w biurach projektowych. Będą pracować zdalnie, w rozproszonych grupach roboczych. Aby umożliwić im współpracę nad jednym projektem, należy wdrożyć systemy zarządzania informacją i dokumentacją" - mówi Jan Parczewski, prezes AutoR. Przedstawiciele firmy rozmawiają z polskim producentem tego typu systemów o współpracy w zakresie ich sprzedaży. Twierdzą, że podstawowymi elementami oferty firmy AutoR są doświadczenia, wiedza i umiejętności, a nie "pudełka". Firma oferuje szkolenia i usługi doradcze. "Rok 2000 będzie początkiem końca firm sprzedających tzw. pudełka. Usługi to podstawa stabilizacji w przyszłości. Internet rozbije tradycyjne formy sprzedaży. Obroty będzie kształtować głównie wartość dodana" - przekonuje Jan Parczewski.

Konserwatywny rynek

Warszawska firma od 1990 r. działa na rynku komputerowych systemów inżynierskich. Specjalizuje się w instalacjach i wdrożeniach systemów CAD/CAM/GIS. AutoR była jednym z pierwszych partnerów w Polsce. Firma oferuje kompletne, sprzętowo-programowe rozwiązania oparte na systemach inżynierskich, takie jak AutoCAD czy GENIUS. Jest także dostawcą programów serii AutoManager firmy Cyco, specjalizującej się w zarządzaniu dokumentacją komputerową.

Najważniejszą grupę klientów firmy stanowią duże i średnie firmy przemysłowe, projektowe i administracja państwowa. "Są to raczej konserwatywni odbiorcy. Oczekują wskazania rozwiązań, z których mogliby korzystać dotychczasowi pracownicy biur projektowych. W większości nie są to już bowiem ludzie młodzi" - mówi Jan Parczewski. Odbiorcy rzadko dostrzegają potrzebę zakupu szkoleń czy usług doradczych - zwłaszcza w zakresie mechaniki - a podstawowym elementem rozwiązania, na który zwraca się uwagę, jest nadal jego cena. Trudno czerpać zyski z wartości dodanej, dlatego AutoR stara się promować usługi i podkreślać korzyści płynące z ich zakupu. Firma ściśle współpracuje z ośrodkami akademickimi, zwłaszcza z uczelniami technicznymi.

Dydaktyka inżynierska

Posiadane certyfikaty firmy Autodesk pozwalają AutoR prowadzić centrum szkoleniowe, kształcące w zakresie obsługi oferowanych aplikacji na różnych poziomach zaawansowania. Szkolenia są realizowane z uwzględnieniem specyfiki branżowej zarówno w siedzibie firmy, jak i u klienta.


TOP 200