Pokolenie informacji zmieni środowisko biznesu

Polscy przedsiębiorcy wskazują, że możliwości wykorzystania dostępnych danych ogranicza im zła infrastruktura prawna. Z drugiej strony dwa razy rzadziej niż ich zagraniczni konkurenci deklarują brak zaufania do nowych technologii. Raport „Pokolenie informacji” opisuje wiele innych interesujących obserwacji.

Technologie cyfrowe głęboko przemodelowały sposoby prowadzenia biznesu na przestrzeni ostatnich kilku lat. Jeszcze niecałą dekadę temu urządzenia mobilne, sieci społecznościowe, chmura obliczeniowa czy możliwości analityczne firm były w powijakach i mało kto spodziewał się, jak głęboko wnikną w fundamenty procesów biznesowych czy relacji na linii przedsiębiorcy – klienci.

Raport „Pokolenie informacji” przedstawia, w jaki sposób rosnąca dostępność danych oraz coraz powszechniej korzystające z cyfrowych technologii społeczeństwo wpływają na prowadzenie biznesu zarówno w kontekście szans, jak i będących skutkiem powyższych zmian wyzwań i problemów.

Polska specyfika

Przykład? Ciekawe spostrzeżenia niesie analiza największych różnic między respondentami wywodzącymi się z Polski oraz z innych krajów Europy i świata. Analiza wyników badania ujawniła dwa problemy ograniczające wykorzystanie danych, które odróżniały wskazania ankietowanych z Polski o 10% lub więcej w stosunku do badania ogólnoświatowego.

Pierwszy taki przypadek dotyczy trudności wynikających z obowiązujących regulacji prawnych, które zadeklarowało 29% dużych polskich organizacji – 10 punktów procentowych więcej niż w przypadku ogółu badanych wywodzących się z innych krajów, więcej nawet niż w przypadku Rosji (25%) czy RPA (26%). W porównaniu do ankietowanych pochodzących z najbardziej rozwiniętych państw Europy wyniki te kontrastują jeszcze bardziej – regulacje prawne stanowią problem dla raptem 18% francuskich przedsiębiorców, 16% niemieckich czy 14% brytyjskich firm. Różnice wahające się od 15% do 11% świadczą o niedomaganiach infrastruktury prawnej i regulacyjnej w Polsce.

Pobierz pełną wersję raportu

Pełną wersję raportu "Pokolenie informacji" możesz pobrać bezpłatnie w serwisie www.Computerworld.pl

Druga kwestia istotnie różnicująca wyniki polskie od światowych ma już bardziej pozytywny wydźwięk. Ograniczenia w wykorzystaniu danych związane z brakiem zaufania do nowych technologii wskazał niemal co piąty ankietowany z Europy i obu Ameryk. Analogiczną deklarację przedstawił mniej niż co dziesiąty (7%) polski przedsiębiorca z sektora dużych firm i korporacji. Wskaźnik ten był dwukrotnie wyższy wśród badanych z sektora MŚP (14%), ale i tak jest to wynik równy bądź marginalnie niższy niż w przypadku najbardziej otwartych na nowe technologie informacyjne krajów Europy – Holandii (13%) oraz Włoch (14%).

Pokolenie informacji w Polsce i na świecie

„Pokolenie informacji” stanowi rozwinięcie i uzupełnienie raportu „Information Generation: Transforming The Future, Today”, opublikowanego w lutym bieżącego roku przez amerykańską centralę EMC. Przygotowane i zrealizowane przez analityków z Institute for the Future we współpracy z firmą Vanson Bourne badanie „Information Generation” uwzględniało i zestawiało dane respondentów z 18 krajów świata. „Pokolenie informacji” skupia się na polskim kontekście i przedstawia go na tle wyników zgromadzonych w pierwowzorze. Takie zestawienie wyników obu opracowań przyniosło wiele ciekawych obserwacji.

Przygotowany przez Computerworld we współpracy z EMC raport „Pokolenie informacji” zrealizowany został na podstawie ankiet wypełnionych przez 172 respondentów wywodzących się z różnej wielkości przedsiębiorstw z szeregu sektorów gospodarki. Wśród ankietowanych znaleźli się prezesi firm i członkowie zarządów oraz osoby zatrudnione na stanowiskach dyrektorskich i kierowniczych.

W zestawieniach pierwowzoru – raportu „Information Generation” – znalazły się firmy zatrudniające 250 osób i więcej, a zatem dla zachowania poprawności metodologicznej, porównania między jedną i drugą publikacją dotyczą dużych firm i korporacji. Dodatkową wartością polskiej wersji raportu jest analiza różnic, jakie ujawniły się między sektorem Enterprise, a małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Te ostatnie cechują inne problemy, skala wyzwań czy organizacja procesów zarządczych. Uwzględnienie sektora MŚP w pełniejszy sposób oddaje charakter polskiej gospodarki oraz ułatwia dostrzeżenie prawidłowości i cech, które odróżniają sposoby adaptacji różnej wielkości firm do dynamicznie zmieniającego się otoczenia biznesowego, prawnego i technologicznego.

„Pokolenie informacji” przedstawia polski kontekst zmian, które wyraźnie odciskają – i coraz mocniej będą odciskać – swoje ślady na funkcjonowaniu przedsiębiorstw w drugiej dekadzie XXI wieku.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200