Pojazdy bez Polaków

Holenderska firma Berenshott będzie odpowiedzialna za stworzenie oprogramowania dla systemów Kierowca i Pojazd.

Holenderska firma Berenshott będzie odpowiedzialna za stworzenie oprogramowania dla systemów Kierowca i Pojazd.

2 miliony Maszkiewicza

Pilotażowe wdrożenia systemów Pojazd i Kierowca będą realizowane z części 2 mln ECU, które staraniem Janusza Maszkiewicza, ówczesnego dyrektora departamentu informatyki URM, europejski Fundusz PHARE przydzielił administracji w 1995 r. Dotychczas rozstrzygnięto 3 z 5 przetargów PHARE w ramach tego projektu: na wyposażenie w sprzęt komputerowy 3 ośrodków uczestniczących w instalacji pilotażowej systemu (IBM Polska i Meridian), migrację danych (Positive SA) i opracowanie założeń systemu (Instytut Transportu Samochodowego). Dla najważniejszych dwóch części, czyli systemów obsługi pojazdów i kierowców, nie znaleziono na razie wykonawców. Oba wdrożenia pilotażowe mają kosztować 890 tys. ECU.

Oprogramowanie baz danych i aplikacje obsługujące wydawanie prawa jazdy i dowodów rejestracyjnych pojazdów nie będą opracowane przez polskie konsorcja - zdecydowali przedstawiciele Komisji Europejskiej, uczestniczący w procedurach przetargowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Projekt finansowany jest z Funduszu PHARE i docelowo ma objąć 13,5 mln polskich kierowców.

Michael Peretti, przewodniczący delegacji europejskiej, stwierdził, iż oferty obu znajdujących się na "krótkiej liście" konsorcjów nie spełniają warunków formalnych. Zarówno konsorcjum, w skład którego weszło ZETO Koszalin z krakowską firmą ComArch, i , jak i polskie przedstawicielstwo Siemens Nixdorf Informationssysteme z poznańską spółką Polsoft, partnerem Informixa, zostały odrzucone, gdyż w przedstawionych przez nie dokumentach pojawiły się nazwiska osób, które wcześniej opracowywały projekt systemu z ramienia administracji. "Janusz Maszkiewicz, dyrektor , zajmował się tym tematem jako dyrektor departamentu informatyki Urzędu Rady Ministrów, natomiast Andrzej Gogolewski, występujący w ofercie Siemensa Nixdorfa jako szef projektu, był do niedawna wiceministrem odpowiedzialnym za informatykę w resorcie spraw wewnętrznych" - wyjaśnił Marek Benczyński, dyrektor departamentu PESEL MSWiA.

Odrzucenie konsorcjów oznaczało, że wykonawcą oprogramowania i aplikacji dla systemów Pojazd i Kierowca zostanie jeden z trzech tzw. kontraktorów ramowych Funduszu PHARE. Na zgłoszenie resortu odpowiedziała holenderska firma NL Berenshott, która zaproponowała ministerstwu kilkunastu ekspertów, którzy mają poprowadzić projekt w Polsce. Wśród nich jest Andrzej Florczyk, szef informatyki w Państwowej Komisji Wyborczej, 5 analityków z gdyńskiej firmy Prokom, 3 ze spółki Unicorn oraz dwóch obcokrajowców. Do 31 maja br. Berenshott powinien przedstawić resortowi wersję wstępną oprogramowania do obsługi punktu rejestracyjnego w systemie Pojazd. Aplikacja powinna działać zarówno na mainframe'ach, jak i w środowisku AS/400 i PC. "Sądzę, że realnie system ma szansę powstać w ciągu najbliższych 2 lat. W ciągu najdalej czterech lat w centralnej bazie znajdą się nazwiska wszystkich polskich kierowców i wszystkie polskie pojazdy" - twierdzi Andrzej Florczyk.

Do końca roku natomiast powinna ruszyć centralna baza danych oparta na IBM DB2.


TOP 200