Pogromcy rachunków

BillNet.com buduje system elektronicznej płatności rachunków.

BillNet.com buduje system elektronicznej płatności rachunków.

Według przedstawicieli BillNet.com, tworzony przez nią system umożliwi całkowite wyeliminowanie rachunków wystawianych w formie papierowej. W pełni elektroniczny obieg dokumentów pozwoli w efekcie na kilkakrotne zmniejszenie kosztów w porównaniu z tradycyjnym drukowaniem i wysyłaniem rachunków w formie papierowej. Obecnie przedstawiciele BillNet.com finalizują rozmowy z kilkoma dużymi wystawcami rachunków.

"Nie spodziewamy się, by przejście z formy papierowej na elektroniczną nastąpiło z dnia na dzień. Liczymy się z tym, że będzie to długi proces, rozłożony na co najmniej parę lat. Natomiast upowszechnienie technologii WAP może ten czas znacząco skrócić" - mówi Piotr Saczuk, prezes zarządu BillNet.com.

Zero prowizji

Na razie przedstawiciele BillNet.com nie chcą ujawnić szczegółów, dotyczących zasad działania systemu. Wiadomo że będzie on oparty na Internecie, ale docelowo komunikacja z serwisem ma się odbywać także poprzez telefony stacjonarne i komórkowe, wyposażone w obsługę protokołu WAP. Jest on tworzony z wykorzystaniem technologii opracowanych przez firmę , która specjalizuje się w tworzeniu rozwiązań dla bankowości, telekomunikacji i energetyki. "Dzięki połączeniu BillNetu z systemami rozliczeniowymi wystawców rachunków możliwe będzie całkowite zautomatyzowanie procesu wystawiania rachunku. Obieg dokumentów - od momentu wystawienia rachunku, po zaksięgowanie płatności - może w całości odbywać się elektronicznie" - podkreśla Piotr Saczuk.

Dla użytkowników Bill- Net.com comiesięczne płacenie rachunków ma się wiązać jedynie z potwierdzaniem zamiaru dokonywania płatności. Jednak główną korzyścią oferowaną przez firmę będzie niestosowanie prowizji od opłacanych rachunków. Zamierza ona czerpać dochody wyłącznie z opłat wnoszonych przez wystawców rachunków.

Spokojny rozwój

Korzyści z uczestnictwa w systemie mają odnieść nie tylko jego użytkownicy, ale także wystawcy rachunków. Obejmą one przede wszystkim ograniczenie kosztów druku i wysyłki rachunków. Jak twierdzą przedstawiciele Bill-Net.com, system może być także wykorzystywany jako kanał marketingowy. Oferta uczestnictwa w systemie jest skierowana do wystawców dużej liczby cyklicznie wysyłanych rachunków, takich jak firmy telekomunikacyjne, dostawcy energii elektrycznej czy spółdzielnie mieszkaniowe.

"Zdajemy sobie sprawę, że nie od razu uda nam się zachęcić wszystkich wystawców rachunków do współpracy, dlatego stworzymy również możliwość opłacania w imieniu klientów rachunków papierowych" - mówi Piotr Saczuk. W tym zakresie serwis BillNet.com będzie funkcjonować tak jak serwis Billbird (opisywany w CW 28/2000). BillNet.com zamierza również współpracować z możliwie największą liczbą banków, po to by bardziej zautomatyzować proces płatności.

Komercyjną premierę systemu zaplanowano na początek przyszłego roku. Jego pilotażową wersję firma zamierza uruchomić w listopadzie br.

Wielki potencjał

W USA w systemach elektronicznej prezentacji i płatności rachunków uczestniczy ok. 70% ogólnej liczby ich wystawców. Wartość transakcji płatniczych realizowanych za pomocą tych systemów nie jest duża i wynosi obecnie ok. 900 mln USD. Jednak według szacunków Forrester Research, w roku 2002 wzrośnie ona do 73,2 mld USD.

W ocenie przedstawicieli Bill-Net.com - każdego miesiąca w Polsce wystawianych jest 40 mln rachunków i to tylko dla klientów indywidualnych. "Potencjał rynku jest więc ogromny, tym bardziej że naszymi usługami chcemy zainteresować także małe i średnie przedsiębiorstwa" - mówią przedstawiciele BillNet.com. Do końca przyszłego roku firma planuje pozyskać ok. 50 tys. klientów, którzy będą za pośrednictwem systemu opłacać ok. 200 tys. rachunków miesięcznie.

System na eksport

Od momentu utworzenia firma poszukiwała inwestora. Niedawno 24% udziałów w spółce objęły niemieckie fundusze inwestycyjne bmp eBusiness i Central & Eastern Europe Venture. Jest to już ich piąta inwestycja w Polsce. O wyborze przez firmę właśnie tych funduszy zadecydowały nie tylko kwestie finansowe. Niemieckie fundusze mają ułatwić BillNet.com potencjalną ekspansję na rynki Europy Środkowej i Zachodniej.


TOP 200