Pogodzić ogień z wodą

Ponadto w przypadku obsługi ośmiu bądź większej liczby linii telefonicznych, producent oprogramowania zaleca także zastosowanie oddzielnego dedykowanego serwera, którego jedyną funkcją byłoby kontrolowanie pracy UM. Zapamiętuje on i zapisuje w specjalnych plikach przebieg pracy serwera poczty głosowej. Dane te następnie są wykorzystywane przy tworzonych okresowo raportach. Nie obejmuje to jednak tworzenia logów z przebiegu pracy serwera Exchange.

W przypadku dużych instalacji serwery poczty głosowej mogą być dzielone na domeny - podobnie jak w przypadku sieci Windows NT. Pozwala to tworzyć hierarchiczne struktury serwerów, ułatwiając zarządzanie firmowym systemem poczty głosowej.

Bezpieczeństwo

Wszelkie mechanizmy bezpieczeństwa, wbudowane w pakiet UM, stanowią naturalne rozszerzenie systemu bezpieczeństwa Windows NT. Administrator może określić różne prawa dostępu w zależności od tego, czy dana wiadomość przekazywana jest przez pocztę elektroniczną, czy głosową. Możliwe jest delegowanie niezależnych uprawnień do czytania komunikatów pocztowych i głosowych asystentom bądź członkom grupy roboczej danego pracownika. Te i inne funkcje związane z konfiguracją poczty głosowej użytkowników dokonywane są zarówno za pośrednictwem programu Exchange Administrator, jak i narzędzi konfiguracyjnych, dostarczanych wraz z pakietem Octela.

Dostęp do poczty realizowany za pośrednictwem telefonów wymaga uprzedniego wpisania (za pośrednictwem tonowego wybierania) z klawiatury telefonu numeru skrzynki pocztowej i hasła. Jest on więc w należyty sposób zabezpieczony przed nie autoryzowanym dostępem.

Dzięki dobrej integracji UM z serwerem pocztowym Microsoftu, można bez problemów przenosić skrzynki pocztowe, wyposażone w obsługę poczty głosowej, między różnymi serwerami Exchange. Dane dotyczące konfiguracji tej poczty są replikowane w podobny sposób, jak inne informacje przechowywane w ramach katalogów Exchange.

Bez karty ani rusz

Najważniejszym elementem systemu poczty głosowej są specjalne karty, zapewniające komunikację między siecią komputerową a centralą PBX. UM współpracuje tylko z jednym rodzajem kart, produkowanych przez firmę Lucent Computer Telephony Products (wcześniej Rhetorex Inc.).

Zanim jednak karta firmy VPS-4 będzie mogła obsługiwać rozmowy telefoniczne, trzeba ją "nauczyć" dźwięków wytwarzanych przez wszystkie telefony, z którymi ma współpracować. Taki proces należy przeprowadzić w odniesieniu do każdej karty osobno i jest on niezbędny, gdyż nawet najmniejsze różnice w brzmieniu tonów generowanych przez telefony, niesłyszalne dla ludzkiego ucha, mogą wprowadzać przekłamania do programu Unified Messenger.

W zależności od konfiguracji i liczby zainstalowanych kart głosowych pojedynczy serwer może obsłużyć od 4 do 24 portów, zapewniających dostęp do usług poczty głosowej (zarówno nagrywanie komunikatów, jak ich odtwarzanie). Oprogramowanie klienckie, umożliwiające odtwarzanie komunikatów zapisanych na multimedialnych komputerach, jest dostępne dla systemów Windows 95 i Windows NT. Według zapewnień przedstawicieli Octela, pojedynczy serwer może obsługiwać od 25 do 500 skrzynek poczty głosowej. Jest to jednak w znacznej mierze uzależnione od ilości nagrywanych komunikatów i ich długości, a także od częstości połączeń telefonicznych z serwerem.

UM wymaga od administratora wykonania jeszcze jednej ważnej czynności, poprzedzającej instalację - dokładne rozplanowanie powierzchni dyskowej przeznaczonej na przechowywanie komunikatów głosowych, które są znacznie większe niż standardowa poczta elektroniczna. Pakiet Octela wykorzystuje własny algorytm kompresji danych, opisujący jedną sekundę dźwięku za pośrednictwem 4 KB danych.

Nie jest to mało - np. instalacja systemu poczty głosowej dla sieci, w której pracuje 200 użytkowników przy założeniu, że każda ze skrzynek może zawierać do 30 minut nagrania, wymaga wolnej powierzchni dyskowej o objętości ponad 1,37 GB tylko i wyłącznie na komunikaty głosowe.

Jednak warto

Pakiet Unified Messenger to dobre rozwiązanie systemu poczty głosowej połączonej z pocztą elektroniczną. Oprogramowanie Octela wdraża się w prosty sposób (porównując z analogicznymi rozwiązaniami oferowanymi przez producentów central telefonicznych PBX), a dzięki możliwości dostępu do poczty i komunikatów głosowych praktycznie z dowolnego miejsca, oprogramowanie ułatwia użytkownikom wymianę informacji i utrzymanie kontaktu z firmą, nawet poza jej siedzibą.


TOP 200