Pogadać przez e-mail

Firma VMX Inc. rozpoczyna rozpowszechnianie nowego produktu - Comdex VMXmail - który zintegruje informację przekazywaną głosem z innym środkiem przekazu, jakim jest poczta elektroniczna.

Firma VMX Inc. rozpoczyna rozpowszechnianie nowego produktu - Comdex VMXmail - który zintegruje informację przekazywaną głosem z innym środkiem przekazu, jakim jest poczta elektroniczna.

Zdaniem firmy jest to pierwszy krok w kierunku stworzenia jednolitej skrzynki elektronicznej mieszczącej e-maile, faksy i rozmowy z automatycznej sekretarki telefonicznej. Ponieważ VMX używa standardu telefonicznego Interactive Multimedia Association, możliwe będzie w najbliższej przyszłości przesyłanie wiadomości nadawanych głosem w sieciach lokalnych oraz dołączanie dźwięku do dokumentów.


TOP 200