Podziel się informacją

Według przedstawicieli Lotus Development, zarządzanie wiedzą ma w najbliższym czasie decydować o sukcesie rynkowym przedsiębiorstw.

Według przedstawicieli Lotus Development, zarządzanie wiedzą ma w najbliższym czasie decydować o sukcesie rynkowym przedsiębiorstw.

Mimo że nikt nie neguje potrzeby zarządzania zasobami wiedzy, to niewiele firm teleinformatycznych potrafi wyraźnie powiedzieć, jak to robić. Lansowane definicje tego wyrażenia różnią się drastycznie. Według ekspertów, pojęcie zarządzania wiedzą (Knowledge Management) staje się bardziej zrozumiałe, jeśli traktuje się je jako nazwę pewnej dyscypliny niż zestawu technologii, pozwalających na korzystanie z jej osiągnięć. W Lotus Development przez zarządzanie wiedzą rozumie się jej współdzielenie.

Współczesna gospodarka jest - zdaniem Michaela Zismana, wiceprezesa ds. strategii w Lotus Development - podzielona na dwie części. Ich granicę wyznacza e-line, oddzielająca tradycyjne przedsiębiorstwa od działających w gospodarce elektronicznej, takich jak Amazon.com czy America Online. Obie grupy mają odrębne problemy. Jednym z największych kłopotów przedsiębiorstw tradycyjnych jest nieefektywne zarządzanie wiedzą.

Podstawowym problemem jest jednak określenie, czym jest wiedza, to bowiem wyznacza strategię dotyczącą zarządzania nią. Wiedzy nie tworzą zgromadzone w przedsiębiorstwie dane, informacje ani też ich symboliczna reprezentacja, dlatego zarządzanie wiedzą nie jest równoznaczne z zarządzaniem dokumentami, choć również jest ono bardzo ważne. Wiedza zawarta jest bowiem w umysłach pracowników, w nieformalnych społecznościach funkcjonujących w obrębie organizacji. Problem polega na dostarczeniu przedsiębiorstwom narzędzi i sposobów, aby pracownicy mogli dzielić się taką wiedzą. Dotychczas była ona przekazywana w trakcie spotkań na korytarzach, przy kawie, w kontaktach towarzyskich. Są to - zdaniem przedstawicieli Lotusa - "zdarzenia" w dzieleniu się wiedzą. Amerykański producent chciałby usystematyzować ten proces.

W styczniu br. z inicjatywy Lotusa i IBM powstał Instytut Zarządzania Wiedzą - komercyjna placówka badawcza, mająca zajmować się analizowaniem tej dziedziny. Dotychczas zrzesza on 18 firm oraz instytucji rządowych i akademickich. Prowadzone badania dotyczą efektywności działania organizacji, jej innowacyjności, kompetencji czy odpowiedzialności pracowników. Pierwszych efektów - w postaci konkretnych produktów - należy spodziewać się jednak nie wcześniej niż w 2000 r.

Lotus pracuje także nad integracją oferowanych produktów, zapewniając, że rozwiązania - takie jak Lotus Notes/Domino - już dzisiaj pozwalają wdrażać zarządzanie wiedzą.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200