Podwoiła się liczba kontraktów outsourcingowych o wartości powyżej 1 mld USD

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez International Data Corporation (IDC), liczba umów outsourcingowych o wartości powyżej 1 mld USD zawartych na świecie w roku 1998 była dwukrotnie większa niż w roku 1997. Wyniki badań opublikowano w raporcie "Top 100 Worldwide Outsourcing Deals of 1998".

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez International Data Corporation (IDC), liczba umów outsourcingowych o wartości powyżej 1 mld USD zawartych na świecie w roku 1998 była dwukrotnie większa niż w roku 1997. Wyniki badań opublikowano w raporcie "Top 100 Worldwide Outsourcing Deals of 1998".

IDC podaje, że w roku 1998 zawarto 12 kontraktów o wartości powyżej 1 mld USD. Wartość 100 największych umów outsourcingowych wahała się w ub.r. od 10 mln USD do 14 mld USD. Większość z nich nie przekroczyła jednak wartości 100 mln USD. Kontrakty w znacznej liczbie dotyczyły systemów informatycznych, usług z zakresu przetwarzania oraz podniesienia sprawności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Prawie 2/3 z tych umów zostało zawartych poza Stanami Zjednoczonymi, są jednak one na pierwszym miejscu pod względem wydatków przeznaczanych na outsourcing. W ub.r. osiągnęły one tam poziom 36 mld USD, co stanowi 63% światowych wydatków na outsourcing. Stany Zjednoczone przodują także w liczbie zawartych największych kontraktów (37%).

W czołówce największych firm outsourcingowych w ub.r. znalazły się IBM Global Services, CSC i EDS. Zawarły one odpowiednio: 25, 18 i 8 spośród 100 największych umów. Najdłuższy kontrakt został podpisany na 15 lat. Średni czas trwania umowy wyniósł natomiast 7 lat.

Firmy, które znalazły się w pierwszej setce zawartych kontraktów, reprezentowały 22 różne segmenty rynku. Według IDC, najbardziej aktywny był sektor rządowy (29 kontraktów). Jako podstawowe powody dużego zainteresowania usługami outsourcingowymi ze strony agencji rządowych wymieniono potrzebę przygotowania systemów informatycznych do roku 2000 oraz wprowadzenie jednolitej waluty w krajach Unii Europejskiej. Innymi obszarami, wykazującymi dużą aktywność w zakresie outsourcingu, był sektor bankowości i usług finansowych, przemysł oraz telekomunikacja.