Podwoiła się liczba europejskich użytkowników Internetu

W ub.r. z Internetu korzystało ponad 35 mln Europejczyków, a więc prawie dwa razy więcej niż rok wcześniej (17,7 mln) - tak wynika z raportu opublikowanego przez firmę analityczną Dataquest. Przewiduje też ona, że gwałtowny wzrost będzie utrzymany również w br. i należy spodziewać się eksplozji na europejskich rynkach internetowym i handlu elektronicznego.

W ub.r. z Internetu korzystało ponad 35 mln Europejczyków, a więc prawie dwa razy więcej niż rok wcześniej (17,7 mln) - tak wynika z raportu opublikowanego przez firmę analityczną Dataquest. Przewiduje też ona, że gwałtowny wzrost będzie utrzymany również w br. i należy spodziewać się eksplozji na europejskich rynkach internetowym i handlu elektronicznego.

Wbrew dotychczasowym negatywnym prognozom dotyczącym tych rynków w Europie, Dataquest twierdzi, że zachodzą na nich pozytywne zmiany. Firma przewiduje, iż na koniec br. dostępność Internetu osiągnie w tej części świata 17%. Dodaje jednak, że aby Internet stał się dochodowym kanałem sprzedaży, współczynnik ten musi osiągnąć co najmniej 20%. W krajach, takich jak Wlk. Brytania, Niemcy, Holandia Austria i Szwajcaria wartość tę już osiągnięto. Najwięcej użytkowników Internetu jest w Niemczech, gdzie ich liczba wzrosła z 5 mln w 1997 r. do 8 mln w 1998 r.

We Francji czy Włoszech, w których akceptacja Internetu jest już tradycyjnie najwolniejsza, jak również w krajach Europy Centralnej i Wschodniej, liczba użytkowników sieci wyraźnie zaczyna rosnąć. Liczba Francuzów korzystających z Internetu w ub.r. zwiększyła się o 127% i wyniosła 2,9 mln (1,3 mln rok wcześniej). We Włoszech natomiast z 884 tys. osiągnęła 1,7 mln. W państwach centralnej części kontynentu odnotowano wzrost średnio o 138%.

Wykorzystanie Internetu do zastosowań służbowych wzrosło w 1998 r. o 91%. Według Dataquest już ponad 20 mln Europejczyków korzysta z Internetu w pracy.

Zdaniem analityków najważniejszym czynnikiem, który przyczynił się do tak szybkiego rozwoju rynku internetowego w Europie, była przede wszystkim konkurencja pomiędzy dostawcami usług internetowych. Kluczowe znaczenie miało pojawienie się na tym rynku międzynarodowych operatorów, tanich usług transmisji szerokopasmowej i ofert bezpłatnego dostępu do Internetu.


TOP 200