Podstawy zarządzania kosztami Kubernetes

Zarządzanie kosztami Kubernetes to coś więcej niż liczby. Kultura i współpraca pomagają zebrać wiedzę, która pozwoli na osiągnięcie oszczędności w kosztach Kubernetes.

Fauxels/ Pexels

AWS zaczął niedawno oferować Kubecost (narzędzie do monitorowania kosztów Kubernetes i zarządzania nimi należące do strony trzeciej), aby pomóc klientom w kontrolowaniu wydatków na usługi Enterprise Kubernetes Service (EKS). Ta decyzja AWS unaocznia złożoność zarządzania kosztami Kubernetes dla dzisiejszych zespołów devops.

Kubecost pozwala śledzić koszty zasobów Kubernetes według przestrzeni nazw, wdrożenia, usługi, klastra, strąków lub koncepcji organizacyjnych, takich jak zespół, dział czy aplikacja. Ale chociaż widoczność kosztów jest niezbędnym pierwszym krokiem, nie jest to wszystko, co jest potrzebne, aby uzyskać kontrolę nad kosztami Kubernetes. Oto kilka wskazówek, które pozwolą rozpocząć wprowadzanie praktyk zarządzania kosztami Kubernetes w organizacji.

Zasady zarządzania kosztami Kubernetes

Istnieje kilka fundamentalnych zasad dotyczących zarządzania kosztami Kubernetes. Zasady te nie obejmują obliczeń liczbowych.

Stwórz kulturę zarządzania kosztami

Zarządzanie kosztami Kubernetes, podobnie jak zarządzanie kosztami chmury, jest złożonym przedsięwzięciem. Należy kultywować wiedzę na temat zarządzania kosztami Kubernetes w całej organizacji, zaczynając od zapewnienia programistom i pracownikom finansowym umiejętności i narzędzi niezbędnych do zarządzania kosztami Kubernetes. Pod wieloma względami Kubernetes idealnie pasuje do inicjatywy zarządzania kosztami chmury.

Współpraca to podstawa

Skuteczne zarządzanie kosztami Kubernetes nie odbywa się w silosie. Zamiast tego potrzebna jest współpraca między członkami zespołu, zwłaszcza między inżynierami i finansami. Optymalizacja kosztów nie jest zazwyczaj częścią zestawu umiejętności programisty. Kubernetes nie będzie również częścią zestawu umiejętności księgowego. Jednak księgowy bez wątpienia zakwestionuje wysokie koszty usług w chmurze, a w szczególności gwałtownie rosnące koszty kontenerów. Narzędzie do zarządzania kosztami daje zespołowi programistycznemu możliwość wprowadzenia drobnych zmian w konfiguracji Kubernetes lub kontenerów w celu zmniejszenia kosztów lub pomocy w budowaniu uzasadnienia biznesowego dla dodatkowego budżetu. Narzędzie do zarządzania kosztami może również służyć jako platforma współpracy między deweloperami a finansami.

Dokumentacja i edukacja

Po zbudowaniu wystarczające międzyorganizacyjne doświadczenie w zakresie Kubernetes i zarządzania kosztami, nadszedł czas na udokumentowanie procedur i procesów dotyczących tego, jak używamy wybranego narzędzia do obliczania kosztów Kubernetes. Taka dokumentacja może przyjąć kilka form:

- wewnętrzne szkolenie dotyczące praktyk zarządzania kosztami

- „ściągawki"”, które dokumentują użycie wybranego narzędzia do obliczania kosztów Kubernetes, oraz

- pomoce do pracy i podstawowe szkolenia, które przygotowują interesariuszy, którzy nie są obeznani z Kubernetes, do interakcji z naszym raportowaniem.

Zarządzanie kosztami Kubernetes

To prawda, że opracowanie strategii zarządzania kosztami Kubernetes może być zniechęcające. Ale gdy organizacja zrozumie, jak obliczać koszty związane z Kubernetes i wymyśli sposób ich śledzenia, jest gotowa do następnego kroku. Oto ramy podstawowej strategii zarządzania kosztami dla Kubernetes.

Właściwy rozmiar środowiska Kubernetes dla FinOps

Właściwe dopasowanie środowiska Kubernetes jest kluczowym kosztem w strategii zarządzania. Liczba i rodzaje dostępnych zasobów muszą być odpowiednie dla każdego planu działania, jaki organizacja IT realizuje za pomocą chmury, Kubernetes lub kontenerów. Taka konfiguracja wymaga starannego zarządzania zasobami, aby kontrolować zarówno to, jakie zasoby są używane, jak i to, jakie zasoby są dostępne w gotowości do skalowania i celów awaryjnych. Fundacja Cloud Native Computing Foundation (CNCF) zaleca, aby w przypadku FinOps celować w poziom strąków.

Użyj etykiet Kubernetes do śledzenia kosztów

Powszechne jest z używanie etykiet w projektach chmurowych do śledzenia kosztów. Zespoły powinny używać etykiet Kubernetes do identyfikacji obiektów Kubernetes i segmentowania ich na grupy. Odpowiednie użycie etykiet umożliwia zespołowi finansowemu identyfikację wykorzystania zasobów na poziomie strąków w różnych aplikacjach i środowiskach Kubernetes.

Uczyń monitorowanie kosztów i alarmowanie częścią codziennych operacji

Zarządzanie kosztami Kubernetes musi stać się rutyną dnia codziennego. Należy dać zatrudnionym programistom narzędzia i strategie do automatycznego wykrywania i ostrzegania ich o żądaniach procesora i pamięci, które przekraczają ich bieżące wykorzystanie, co pozwoli uniknąć marnowania kosztów. Takie monitorowanie i ostrzeganie powinno być rozszerzeniem monitorowania jakości wykonywanych usług.

Poświęćmy czas na iterację nad czytelnością i projektem raportów kosztów, które rozbijają koszty Kubernetes według wdrożeń, usług i etykiet przestrzeni nazw, ponieważ te raporty będą służyć jako wspólny język między zespołami ds. rozwoju i finansów. Wykonanie tej pracy przejdzie długą drogę w kierunku uczynienia zarządzania kosztami Kubernetes po prostu kolejnym zautomatyzowanym zadaniem raportowania, a tym samym zlikwiduje pewne obawy związane z zarządzaniem kosztami.

Właściwy rozmiar środowiska Kubernetes dla FinOps

Chociaż narzędzia do zarządzania kosztami Kubernetes składają duże obietnice dotyczące oszczędności kosztów, nie spodziewaj się, że będziesz je zbierać od razu po uruchomieniu. Zarządzanie kosztami wiąże się z krzywą uczenia się. Jednak pomagając w identyfikacji nieefektywności, marnotrawstwa i możliwości redukcji kosztów, narzędzia do zarządzania kosztami mogą z czasem przynieść znaczne oszczędności.

Oto trzy narzędzia do zarządzania kosztami Kubernetes, które warto rozważyć.

Kubecost

Kubecost to narzędzie do zarządzania kosztami Kubernetes o korzeniach open-source. Aby uzyskać nieograniczone monitorowanie klastra, zapisane raporty, powiadomienia i inne zaawansowane możliwości, należy uaktualnić wersję darmową. Wszystkie wersje zawierają funkcję alokacji kosztów, która dzieli koszty według przestrzeni nazw, wdrożeń, usług i innych zmiennych dla dostawców lokalnych i chmurowych. Kubecost pozwala na przeglądanie wydatków na Kubernetes i poza klastrem w jednym miejscu.

CloudZero

CloudZero umożliwia pobieranie wszelkich wydatków na chmurę lub oprogramowanie, w tym Kubernetes. Obiecuje dynamiczne i odkrywcze dane o kosztach, a nie statyczne raporty. CloudZero nie jest zależne od tagów do śledzenia wydatków. Używa zastrzeżonego języka specyficznego dla domeny, aby zorganizować wydatki w pliku YAML. Możliwość przydzielania nieoznakowanych i nieagresywnych zasobów sprawia, że CloudZero jest atrakcyjnym rozwiązaniem dla wyzwań związanych z zarządzaniem kosztami Kubernetes.

Loft

Loft to płaszczyzna kontrolna Kubernetes zaprojektowana do samoobsługi i multi-tenancy. Działa ze standardowymi w branży klastrami Kubernetes, w tym Amazon EKS, Google Kubernetes Engine i Rancher. Loft umożliwia skonfigurowanie i zautomatyzowanie wykrywania bezczynnych przestrzeni nazw i klastrów wirtualnych po wybranym przez użytkownika okresie. Możesz ustawić kwoty kont, aby ograniczyć procesor, pamięć i inne czynniki, które mogą zagregować się we wszystkich przestrzeniach nazw i klastrach wirtualnych należących do zespołu lub indywidualnego użytkownika. Możesz również skonfigurować automatyczne usuwanie efemerycznych instancji po ustalonym przez Ciebie okresie bezczynności. Loft zawiera integrację Prometheus i dashboardy Grafana, aby umożliwić ustawienie pulpitów nawigacyjnych do monitorowania.

Zdolność Twoich zespołów do ciągłego uczenia się, iteracji i automatyzacji - wszystko to jest częścią kultury devops - będzie integralną częścią rozwoju i dojrzałości Twoich praktyk zarządzania kosztami Kubernetes. Tworzenie szczegółowych raportów kosztów pomoże również zapewnić, że nasi programiści będą mogli współpracować z finansami i innymi interesariuszami biznesowymi w zrozumiałym dla wszystkich języku.

Źródło: Infoworld

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200