Podstawa Internetu

Intel wprowadził urządzenia wspomagające udostępnianie serwisów internetowych i skracające czas transmisji danych.

Intel wprowadził urządzenia wspomagające udostępnianie serwisów internetowych i skracające czas transmisji danych.

Intel coraz agresywniej wchodzi na rynek produktów sieciowych. Chociaż firma nie odnosi dużych sukcesów na rynku przełączników i routerów, to stale wzbogaca swoją ofertę o nowe produkty. Obecnie wprowadza na rynek nową linię produktów NetStructure, które w założeniu mają przyspieszyć realizację transakcji internetowych i dostęp do dużych ośrodków WWW. W ramach rodziny NetStructure są bowiem oferowane dedykowane urządzenia instalowane pomiędzy routerem, łączącym firmę z Internetem, a farmą serwerów realizujących usługi internetowe. Urządzenia te realizują takie zadania, jak buforowanie stron WWW, kontrola dystrybucji zapytań pomiędzy wieloma serwerami internetowymi udostępniającymi te same informacje oraz realizacja bezpiecznych szyfrowanych połączeń z wykorzystaniem protokołu SSL.

Sprawne buforowanie

Pierwszym z nowych urządzeń jest dedykowany serwer cache, buforujący dane przesyłane między serwerami internetowymi a przeglądarkami użytkowników. Działa on w analogiczny sposób jak serwery Novell ICS (Internet Caching System) z tym, że jest oparty na oprogramowaniu Inktomi Traffic Server Engine. Intel NetStructure 1500 Cache Appliance obsługuje buforowanie transmisji HTTP, FTP (zarówno tryb PASV, jak i PORT) i NNTP. Umożliwia hierarchiczne łączenie serwerów buforujących z wykorzystaniem protokołu ICP i transparentne buforowanie transmisji zgodne ze standardami stosowanymi w routerach Cisco (WCCP). Zarządzanie pracą urządzenia jest realizowane za pomocą przeglądarki internetowej.

Szybkie szyfrowanie

Urządzenia Intel NetStructure 7110 e-Commerce Accelerator i 7180 e-Commerce Director przejmują od serwerów internetowych obsługę szyfrowania i deszyfrowania pakietów przesyłanych z wykorzystaniem technologii SSL. Dzięki temu, że zwalniają z tego obowiązku serwery wydajność transmisji wzrasta od 50 (w przypadku modelu 7110) do 150 razy (model 7180).

Podstawowy model 7110 obsługuje do 200 połączeń SSL na sekundę. Wydajniejszy model 7180 - do 600 połączeń SSL na sekundę. Ponadto NetStrucutre 7180 pozwala wprowadzić mechanizm przydzielania priorytetów w zależności od typu realizowanej transmisji, może obsługiwać cookies w środowisku SSL, a także automatycznie ponawiać transmisję (bez interwencji użytkownika) w przypadku wysłania przez serwer WWW komunikatu o błędzie HTTP 400, 500 lub 600.

Wydajne serwowanie

Ostatnia grupa nowych urządzeń z rodziny NetStructure jest odpowiedzialna za realizację dystrybucji zapytań nadsyłanych z Internetu do najmniej w danej chwili obciążonych serwerów, udostępniających usługi HTTPS, HTTP, FTP, NNTP i inne działające na portach TCP. Intel wprowadził na rynek trzy modele tych urządzeń znacznie różniące się funkcjonalnością.

Pierwsze urządzenie, NetStructure 7140 Traffic Director, umożliwia przekierowywanie zapytań do najmniej obciążonego serwera internetowego na podstawie informacji zawartych w czwartej warstwie modelu sieciowego OSI. Chociaż może ono wyłączyć z grupy obsługiwanych serwerów te, które nie odpowiadają na zapytania, nie potrafi jednak automatycznie ponowić zapytania w przypadku, gdy serwer do którego zostanie ono bezpośrednio przesłane, nie radzi sobie z odpowiedzią.

Problem ten nie pojawia się w bardziej zaawansowanym modelu 7170 Traffic Director, który w inteligentny sposób zarządza przesyłaniem pakietów z wykorzystaniem informacji "ukrytych" w czwartej, piątej, szóstej i siódmej warstwie modelu sieciowego. Korzystając z tego urządzenia, administrator może precyzować, jakiego typu zapytania mają być obsługiwane przez poszczególne serwery. Możliwe jest również określanie maksymalnego, dozwolonego czasu odpowiedzi na konkretne typy zapytań. Model 7170 reaguje na komunikaty o błędach serwerów HTTP i automatycznie przesyła ponownie to samo zapytanie do innego, określonego wcześniej w konfiguracji, serwera.

Najbardziej zaawansowanym modelem urządzenia zajmującego się dystrybucją pakietów sieciowych pomiędzy wieloma serwerami internetowymi jest NetStructure 7190 Multi-Site Director. Urządzenie to jest przeznaczone dla tych firm, które udostępniają wiele serwisów internetowych rozproszonych w sieci rozległej. Urządzenie Intela może podjąć decyzję, do którego serwera przesłać zapytanie, tak by jak najszybciej otrzymać odpowiedź, a także zdecydować, którą trasą (przy alternatywnych możliwościach routingu) przesłać pakiety. Administrator, konfigurując urządzenie, może kierować się różnymi kryteriami wyboru docelowego serwera, który ma odpowiadać na zapytania użytkowników: czasem jego odpowiedzi, liczbą realizowanych przez niego aktualnie połączeń, jego obciążeniem (obciążenie procesora) itp. Może również rozsyłać pakiety w sposób przypadkowy - ale tylko do tych serwerów, które są dostępne.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200