Pod lupą IRIS’a

CDN zakończył trzymiesięczne wdrożenie system rachunkowości zarządczej IRIS-Controlling w białostockiej Fabryce Wyrobów Runowych Biruna SA.

CDN zakończył trzymiesięczne wdrożenie system rachunkowości zarządczej IRIS-Controlling w Fabryce Wyrobów Runowych Biruna S.A. Białostocki zakład zajmuje się produkcją i handlem dzianinami futerkowymi oraz konfekcjonowaniem i sprzedażą wyrobów wełnianych i syntetycznych.

Oprogramowanie zainstalowano jako moduł zintegrowanego systemu Egeria. Dzięki wdrożonemu rozwiązaniu zarząd firmy będzie otrzymywał bieżące informację o realizacji budżetu w poszczególnych działach fabryki. IRIS-Controlling oprócz funkcji budżetowania, zapewnia wielowymiarowe analizy przychodów, kosztów i wyników oraz funkcje rozliczeń wewnętrznych. System można integrować z dowolnym oprogramowaniem finansowo-księgowym.

Zobacz również:

Kontrakt z firmą Biruna S.A. był drugim w na przestrzeni ostatnich miesięcy wdrożeniem IRIS-Controlling realizowanym przez CDN. W tym roku system zainstalowano także w Zespole Elektrociepłowni Bytom SA.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200