Pod kontrolą

Ryzyko towarzyszy każdemu niemalże procesowi gospodarczemu, wiąże się niemal z każdą decyzją biznesową. Również tą, związaną z wdrożeniem i wykorzystaniem technik informacyjnych. Zarządzanie ryzykiem od wieków było elementem nauk ekonomicznych.

Pod kontrolą
Dzisiaj, w związku z coraz większą złożonością sytuacji ekonomicznej na świecie i globalizacją warunków działania biznesu, ocena ryzyka staje się przedmiotem szczególnego zainteresowania zarówno naukowców, jak i menedżerów. Problematyka ta nie dotyczy, jednak tylko finansów. Wiąże się z szeroko pojętą sferą aktywności człowieka, wkracza w obszar ekonomii, statystyki czy matematyki tak samo jak i psychologii, socjologii oraz historii.

Profesor Aswath Damodaran, od lat uznawany za jednego z najwybitniejszych ekonomistów świata, pokazuje, jak umiejętnie łączyć zarządzanie finansami przedsiębiorstwa z zarządzaniem strategicznym, w tym głównie z zarządzaniem ryzykiem. Istotą jego rozważań nie jest jednak pokazywanie sposobów unikania ryzyka. Na zarządzanie ryzykiem patrzy on jak na szansę dla przedsiębiorstwa, szansę podniesienia konkurencyjności i umocnienia pozycji rynkowej. Analiza dwoistej natury ryzyka znajduje się w jednym z pierwszych rozdziałów książki. Autor omawia też m.in. stosowane przez nas sposoby mierzenia ryzyka i ich skuteczność, opisuje wykorzystanie metod sztucznej inteligencji do szacowania ryzyka oraz bardzo szczegółowo przedstawia zasady zarządzania ryzykiem, w tym m.in. zarządzania strategicznego. Uzasadnia też dlaczego i w jaki sposób warto wykorzystać ryzyko dla osiągnięcia własnych celów biznesowych. (AG)

Aswath Damodaran: Ryzyko strategiczne. Podstawy zarządzania ryzykiem; Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne oraz Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa 2009

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200