Pod dyktando CRM

BRE Bank SA prowadzi projekt, którego elementem jest wymiana systemu bankowego.

BRE Bank SA prowadzi projekt, którego elementem jest wymiana systemu bankowego.

Projekt określany jako eBRE obejmuje jednocześnie stworzenie wydajnej sieci intranetowej, co wymaga zbudowania nowej sieci rozległej, elektronicznego systemu obsługi zamówień oraz dwóch portali internetowych, skierowanych do klientów korporacyjnych i detalicznych. Wdrożenie obejmie również narzędzia typu . Równolegle realizowany jest projekt wymiany dotychczasowego systemu bankowego IBS 90.

"System ten spełniał nasze oczekiwa- nia zarówno od strony technologicznej, jak i biznesowej. Wiele czasu poświęciliśmy na jego dostosowanie do naszych potrzeb i poprawę wydajności. Jednak do realizacji architektury założonej w projekcie eBRE była nam potrzebna nowa technologia" - tłumaczy Jacek Markowski, dyrektor ds. informatyki w BRE Bank SA. BRE Bank zdecydował się na wykorzystanie systemu Globus, greckiej firmy Temenos. Jego uruchomienie jest planowane na jesień 2002 r.

Nie wszystko naraz

Według przedstawicieli banku, system Globus jest jednym z najlepiej sprzedających się obecnie systemów bankowych na świecie, o czym świadczy ponad 200 jego wdrożeń. Będą z nim współpracować aplikacje specjalizowane, takie jak Condor+, obsługująca gospodarkę pieniężną. Warstwa pośrednicząca między systemami znajdującymi się po stronie klienta a systemami bankowymi będzie tworzona przy użyciu technologii firmy BEA Systems oraz firm Compaq Computer i Hewlett-Packard. Warstwa ta ma według założeń projektowych spełniać wiele funkcji. Najważniejsze z nich to standaryzacja interfejsów i zapewnienie jednakowej jakości serwisów niezależnie od kanału dostępu.

Wdrożenie systemu Globus ma być ostatnim etapem realizacji projektu eBRE. Wcześniej bank zamierza zbudować m.in. sieć intranetową, która pozwoli znacznie skrócić procesy decyzyjne. Przedstawiciele banku liczą, powołując się na przykład Cisco Systems, że czas podejmowania niektórych decyzji uda się dzięki temu skrócić nawet o 80%. Kolejnym elementem eBRE jest system elektronicznej obsługi zamówień, który będzie realizowany za pośrednictwem uruchomionej niedawno platformy X-Trade.

Bank zamierza również uruchomić dwa portale internetowe: dla klientów korporacyjnych i klientów detalicznych (Multiport). Multiport umożliwi klientowi dostęp do zbiorczych informacji o relacjach nie tylko z BRE, ale także innymi podmiotami Grupy Kapitałowej BRE, a być może również z innymi podmiotami finansowymi. Wprawdzie za każdym razem klient będzie musiał zalogować się do internetowych systemów banków, w ktorych ma swoje rachunki, ale wszystkie informacje znajdą się na jednym ekranie. Nie powoduje również problemów związanych z ochroną danych osobowych.

Klient w centrum

"Kluczem do wszystkiego jest system CRM, rozumiany jednak jako koncepcja niż technologia. Cały system opiera się na profilach klientów" - twierdzi Jacek Markowski. Projekt eBRE poprzedziły badania, dotyczące klientów banku, przeprowadzone przez Boston Consulting Group. Okazało się, że zdecydowana większość klientów może realizować operacje samodzielnie poprzez elektroniczne kanały obsługi bez pośrednictwa pracownika banku.

BRE Bank nie wybrał jeszcze narzędzi, które zostaną wykorzystane do tworzenia systemu CRM. "Jesteśmy obecnie na etapie wyboru docelowej technologii. Chcemy wybrać system, które będzie nam naj-łatwiej dostosować do naszych potrzeb" - mówi Jacek Markowski. Zostanie on połączony z działającym od 5 lat w BRE systemem analitycznym typu (Management Information System).

Koszty w budżecie

BRE Bank nie chce ujawnić kosztów realizacji projektu eBRE, wiadomo jednak, że co roku inwestuje w rozwiązania teleinformatyczne ok. 160 mln zł. Kolejne 40 mln zł to koszty roczne ponoszone na obsługę informatyczną. Przedstawiciele BRE przyjęli, że wszystkie inwestycje IT mają się zwrócić w ciągu 3-5 lat.


TOP 200