Poczta śledzi twoje listy

Poczta Polska rozpoczęła realizacje projektu, umożliwiającego kontrolę drogi każdej przesyłki.

Poczta Polska rozpoczęła realizacje projektu, umożliwiającego kontrolę drogi każdej przesyłki.

Poczta Polska SA w połowie lipca br. ogłosiła przetarg na dostawę pilotażowego systemu monitorowania przesyłek pocztowych. W przyszłości stanie się on częścią systemu ogólnopolskiego. Wartość przedsięwzięcia wynosi około 2,6 mln ECU.

W przetargu Funduszu PHARE na dostawę systemu „Podprojekt Elektroniczna Wymiana Danych – Pilotowy EDI”, obejmującego system śledzenia przesyłek i szkielet sieci WAN, uczestniczyły cztery firmy: Alcatel, NCR, Siemens Nixdorf i Unisys Polska. Jak się dowiedzieliśmy nieoficjalnie, na dostawcę pilotowego rozwiązania wybrano firmę Unisys Polska. Jeżeli wybór dostawcy zaakceptują brukselscy przedstawiciele Komisji Europejskiej, która w ramach funduszu PHARE ma finansować pilotażowe wdrożenie systemu EDI, to w 12 miesięcy powinny być uruchomione aplikacje. Ich testowanie – według planów – ma potrwać 3 miesiące. Ostateczne rozstrzygnięcie przetargu nastąpi jednak w ciągu najbliższych 6 miesięcy.

Śledzony list

Podprojekt Elektroniczna Wymiana Danych – Pilotowy System Monitorowania Przesyłek Pocztowych EDI obejmuje instalację centralnej bazy danych i aplikacji w wybranych ośrodkach sortujących: urzędach przewozu poczty (UPP) w Warszawie, Katowicach i ewentualnie Poznaniu, warszawskim urzędzie wymiany poczty z zagranicą (UWP), urzędzie pocztowym w Bielsku-Białej i typowym urzędzie pocztowym nadawczo-odbiorczym również w Bielsku-Białej. System ma umożliwić śledzenie (track and trace), czyli rejestrację informacji o stanie i lokalizacji listów zwykłych, poleconych i wartościowych, paczek i przesyłek kurierskich oraz umożliwić uzyskanie odpowiedzi na pytania, dotyczące aktualnych i archiwalnych danych o wybranych przesyłkach. W skład systemu ma wejść centralna baza danych SQL, aplikacje umożliwiające dostęp do danych, przenośne terminale i czytniki OCR do wprowadzania danych, serwer intranet/WWW, obsługujący zapytania o przesyłkach bieżących. System także powinien umożliwiać wykorzystanie obecnie testowanej aplikacji do śledzenia przesyłek IPS 96 wypożyczonej od Światowego Związku Pocztowego.

Część całości

Podprojekt EDI jest elementem rozłożonej na lata inwestycji teleinformatycznej dla Poczty Polskiej, obejmującej - oprócz systemu śledzenia przesyłek - również sieć WAN, łączącą 1000 urzędów, system informowania zarządu i komputeryzację urzędów pocztowych. Wartość projektu szacowana jest na kilkadziesiąt mln USD. Obecnie Poczta Polska jest w trakcie realizacji programu komputeryzacji okienek pocztowych, a także systemu rejestracji danych o przesyłkach ekspresowych. Na ukończenie czeka system danych zarządczych i budowa sieci rozległej.

Po przetargu na komputeryzację urzędów pocztowych, obecne zamówienie należy do najważniejszych od początku informatyzacji Poczty Polskiej SA. Równolegle trwa przetarg na dostawę 1200 komputerów PC dla urzędów pocztowych.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200