Poczta na trzy sposoby

Exchange Server 2000 dostępny będzie w trzech wersjach. Microsoft zakończył testy beta nowego serwera komunikacyjnego przeznaczonego dla systemu operacyjnego Windows 2000.

Exchange Server 2000 dostępny będzie w trzech wersjach. Microsoft zakończył testy beta nowego serwera komunikacyjnego przeznaczonego dla systemu operacyjnego Windows 2000.

Microsoft udostępnił wersję Release Candidate 1 (RC1) serwera komunikacyjnego Exchange 2000. Firma zapowiedziała, że seria Exchange 2000 będzie składać się z trzech produktów: Exchange 2000 Conferencing Server, Exchange 2000 Server i Exchange 2000 Enterprise Server. Wszystkie do pracy będą wymagać systemu Windows 2000 z zainstalowanymi usługami katalogowymi Active Directory.

Podstawowy serwer

Podstawowym produktem będzie Exchange 2000 Server, odpowiadający funkcjonalnie dostępnej obecnie na rynku wersji Exchange 5.5. Podstawową nowością serwera komunikacyjnego będzie repozytorium zbudowane w technologii Web Store, umożliwiające m.in. dostęp do wszystkich przechowywanych w nim informacji za pośrednictwem poprawnej składniowo frazy adresu internetowego URL (podobnie jak wpisuje się ścieżkę do dokumentu na serwerach HTTP). Nowe repozytorium będzie również zoptymalizowane do przechowywania obiektów multimedialnych o znacznie większych rozmiarach niż tradycyjne wiadomości pocztowe.

Microsoft zapewnia, że wdrożył w nowy, inteligentny mechanizm transportu SMTP, umożliwiający przesyłanie wiadomości alternatywnymi trasami znacznie sprawniej niż w przypadku dostępnej wersji serwera Exchange. Zmienił się również interfejs Outlook Web Access, ułatwiający dostęp do poczty i kalendarzy za pomocą przeglądarki internetowej. Serwer wzbogacono w rozwiązania nazywane wspólnym mianem instant messaging, pozwalające użytkownikom komunikować się w czasie rzeczywistym: prowadzić interaktywne dyskusje z wykorzystaniem serwera Exchange, sprawdzać, którzy z użytkowników aktualnie pracują w sieci i korzystają z klientów poczty itp.

Odporny na awarie

Exchange 2000 Enterprise Server to produkt przeznaczony dla tych klientów, którzy chcą posiadać pocztowe w dużej mierze odporne na awarie. Zawiera on wszystkie funkcje Exchange 2000 Server, a także możliwość pracy w konfiguracjach klastrowych, składających się maksymalnie z 4 serwerów.

Nowością serwera w wersji korporacyjnej jest możliwość partycjonowania bazy danych, w której przechowywane są informacje pocztowe, multimedialne itp. Dzięki temu, że serwer jest w stanie obsługiwać niezależne repozytoria informacji, może on obsługiwać bazy wiadomości pocztowych o praktycznie nie ograniczonych rozmiarach. Takie partycjonowanie zwiększa również bezpieczeństwo, ponieważ uszkodzenie jednej bazy nie musi powodować automatycznie odcięcia dostępu wszystkim użytkownikom poczty elektronicznej, ale tylko tym, których skrzynki obsługiwane są przez uszkodzoną bazę.

Spotkania bez ścian

Ostatnim produktem z serii Exchange 2000 jest Exchange 2000 Conferencing Server, rozwiązanie przeznaczone dla użytkowników wymagających wyłącznie komunikacji w czasie rzeczywi- stym bez funkcji serwera poczty elektronicznej.

Serwer ten umożliwia organizowanie i nadzorowanie przeprowadzanych za pośrednictwem sieci komputerowej wideokonferencji, sesji komunikacyjnych, polegających na pracy na wspólnie redagowanych dokumentach itp. Jego podstawowym oprogramowaniem klienckim jest aplikacja NetMeeting.

Według zapewnień Microsoftu, produkt ten będzie działać w konfiguracjach klastrowych i zostanie wyposażony w funkcję load balancing, pozwalającą równoważyć obciążenie transmisjami pomiędzy wszystkimi serwerami. Firma zapewnia również, że oprogramowanie umożliwi zarządzanie dostępną przepustowością sieci w taki sposób, by jakość transmisji wizualnych i głosowych była optymalna.


TOP 200