Poczta elektroniczna w bankach

W Banku Handlowym kupi 4,5 tys. Licencji GroupWise. Kilka banków wybrało system komunikacyjny Exchange.

W Banku Handlowym kupi 4,5 tys. Licencji GroupWise. Kilka banków wybrało system komunikacyjny Exchange.

Warszawski Bank Handlowy i Bank Depozytowo-Kredytowy w Lublinie zdecydowały się na wdrożenie oprogramowania komunikacyjnego Novell GroupWise.

"Biorąc pod uwagę fakt, iż główną platformą wykorzystywaną w naszym banku jest system operacyjny NetWare Novella, zdecydowaliśmy się wybrać spośród trzech testowanych systemów poczty elektronicznej, Lotus Notes, Microsoft Exchange i GroupWise, ostatnią z tych aplikacji. Istotne było dla nas także to, że w przeciwieństwie do Notes - GroupWise ma wbudowany terminarz" - mówi Robert Holewa z wydziału standardów mikrokomputerowych Banku Handlowego. Podobnie jak inne instytucje finansowe, warszawski bank system poczty elektronicznej wprowadza w celu ograniczenia wymiany papierowej korespondencji, tam gdzie przepisy bankowe nie wymagają formy pisemnej. Jednak wymiana poczty elektronicznej będzie odbywać się wyłącznie wewnątrz banku, nie będzie dostępna z zewnątrz. Bank Handlowy wdraża starszą wersję 4.1 oprogramowania Novella z tego względu, że nie pracuje jeszcze w pełni w środowisku 32-bitowym, dla którego powstał najnowszy GroupWise 4.5. Ponadto, jak podkreślają informatycy, w nowej wersji minimalnym wymaganym procesorem stacji klienckiej jest Intel 486.

W przyszłości, w miarę rosnących potrzeb użytkowników, wykorzystywane będą inne możliwości oprogramowania Novella. Ma być zainstalowany system obiegu dokumentów. Na razie GroupWise działa w kilku oddziałach i centrali. Planowane wdrożenie ma odbyć się w pół roku i obejmie 30 oddziałów i 15 filii Banku Handlowego. Jako łącze wykorzystywana będzie już istniejąca rozległa sieć banku, a oprócz niej Polpak TP S.A. i Telbank.

W ostatnim czasie na wybór oprogramowania GroupWise 4.1 zdecydował się również lubelski BDK. Bank, w którym wykorzystywany jest system operacyjny NetWare 4.1., umożliwi komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej sieci ponad 70 oddziałów i filii.

Poprzednio BDK wykorzystywał prosty system przesyłu plików. "Nowy system wykorzystujemy przede wszystkim do przesyłania sprawozdań z oddziałów do centrali, zwykłej korespondencji, jak również nowych wersji oprogramowania. Ponadto umożliwia on nam automatyczne tworzenie odpowiednich komunikatów do wszystkich placówek" - opowiada Wiesław Gębal, naczelnik wydziału teleinformatyki w Banku DepozytowoüKredytowym w Lublinie. BDK zakupił 400 licencji GroupWise, jednak już wkrótce ich liczba zwiększy się do 600. Prawdopodobnie w przyszłym roku bank dokona migracji do nowej wersji 4.5, wykorzystując wbudowane narzędzia do pracy grupowej.

Od lutego br. pracownicy warszawskiego Powszechnego Banku Kredytowego S.A. będą mogli wymieniać miedzy sobą pocztę elektroniczną za pośrednictwem oprogramowania Microsoft Exchange. W trakcie instalacji systemu są też dwa inne banki. Z wykorzystywanego do tej pory oprogramowania MS Mail do Exchange 4.0 migrują Bank Gdański S.A. i Pierwszy PolskoüAmerykański Bank S.A. z Krakowa.

"Mamy już ponad 70 oddziałów i przybywa ich coraz więcej. Zdarza się, że musimy wysłać taką samą informację, np. tabele kursów walut, do ponad stu adresatów. Po zainstalowaniu poczty elektronicznej sytuacja stanie się prostsza, ponieważ wszystkie osoby, do których była ona do tej pory kierowana, znajdą się w jednej grupie adresatów w aplikacji Exchange. W ten sam sposób nasz dział informatyki zamierza przesyłać upgrade'y oprogramowania" - powiedział Jacek Baykowski, odpowiedzialny za projekt w PBK. Przedstawiciele banku rozważają także zainstalowanie w przyszłości systemu obiegu dokumentów.

"Chcemy wykorzystać takie możliwości oprogramowania Microsoftu, jak m.in. szyfrowanie czy elektroniczny podpis" - mówi Andrzej Bokus, zastępca dyrektora departamentu informatyki i telekomunikacji w PBK. W PBK instalacji dokonała firma 2Si z Katowic. Wdrożenie we wszystkich jednostkach banku trwało ok. 3 miesięcy.

PBK ma podpisaną umowę Select z Microsoftem, umożliwiającą dokonywanie zakupów dużej liczby licencji oprogramowania po preferencyjnych cenach. Jak stwierdzili przedstawiciele banku, poczta elektroniczna dostępna będzie wyłącznie dla części pracowników. "Nie byłoby to konieczne ani celowe, aby korzystały z niej wszystkie zatrudnione osoby. Przede wszystkim ze względu na zbędne obciążenie naszej sieci" - stwierdził Andrzej Bokus. Do wymiany poczty wykorzystana zostanie sieć rozległa banku, stworzona w technologii Frame Relay, oraz łącza Polpak TP S.A.

Do migracji z MS Mail do bardziej zaawansowanego systemu poczty elektronicznej lub wdrożenia systemu obiegu dokumentów tzw. work flow "przymierzają się" dwa kolejne banki. "Może jeszcze nie w tym roku, ale w przyszłości zdecydujemy się na wybór nowego systemu pocztowego. Rozważamy możliwość instalacji jednego z kilku systemów: Exchange Microsoftu, OpenMail Hewlett-Packarda lub GroupWise Novella - powiedział Andrzej Lechowicz, informatyk z Banku Rozwoju Eksportu S.A

Natomiast przedstawiciele Banku Inicjatyw Gospodarczych S.A., w którym także zainstalowano MS Mail, chcieliby jeszcze w tym roku wdrożyć kompletny system obiegu dokumentów. "Posiadamy funkcjonujący w całym banku system poczty elektronicznej, ale wystarcza ona jedynie do przesyłania prostych informacji, np. zaproszeń na spotkania. Natomiast system work flow w znacznym stopniu pomógłby nam zapanować nad tworzeniem dokumentów prawnych w banku, do których każdy z departamentów dopisuje uwagi" - mówi Paweł Pytkowski, dyrektor departamentu informatyki w BIG S.A.


TOP 200