Początek przygotowań do wdrożenia SIS II

Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie ustanowienia pełnomocnika rządu ds. przygotowania organów administracji państwowej do współpracy z systemem informacyjnym Schengen II (SIS II) i systemem informacji wizowej (VIS).

Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie ustanowienia pełnomocnika rządu ds. przygotowania organów administracji państwowej do współpracy z systemem informacyjnym Schengen II (SIS II) i systemem informacji wizowej (VIS).

Budowa pierwszego z systemów ma kosztować ok. 700 mln zł. Według nieoficjalnych informacji głównymi kandydatami na stanowisko pełnomocnika są Leszek Ciećwierz i Paweł Dakowski - obaj pełnią funkcję podsekretarzy stanu w MSWiA.

Przypomnijmy, w 1995 r. wszedł w życie tzw. układ z Schengen, znoszący kontrolę na wewnętrznych granicach Unii Europejskiej. Nowe kraje członkowskie stosują się na razie do części warunków tego układu. Zastosowanie wszystkich regulacji z Schengen - przepisów dotyczących przekraczania granic wewnętrznych i współpracy policyjnej - nastąpi po zakończeniu przez Polskę budowy systemu informacyjnego SIS II, co ma nastąpić w 2007 r. Powołany przez rząd pełnomocnik będzie nadzorował działania wszystkich organów administracji uczestniczących w tworzeniu tego systemu.


TOP 200