Pochopne wnioski

Panie Redaktorze, na Pańskie ręce kieruję odpowiedź na list Pana Artura Kufla - "O systemach FK" opublikowany w "Punktach widzenia", CW nr 47 z 19 grudnia 1994 r.

Panie Redaktorze, na Pańskie ręce kieruję odpowiedź na list Pana Artura Kufla - "O systemach FK" opublikowany w "Punktach widzenia", CW nr 47 z 19 grudnia 1994 r.

Szanowny Panie Arturze Kufel

Lekturę danych ankietowych należy przeprowadzać z pełną świadomością, że nie odzwierciedlają one należycie naszej rzeczywistości. Jest ona bowiem (rzeczywistość) bardziej skpmplikowana i żadna tego typu ankieta nie jest w stanie jej zobrazować. Tak więc, może lepiej przed głośnym wyciąganiem jakichkolwiek wniosków, a tym bardziej gdy się oskarża o oszustwa, fakty sprawdzić u źródła, a potem je komentować.

Otóż Zakłady Azotowe "PUŁAWY" S.A. faktycznie kupiły od dwóch różnych firm dwa różne systemy informatyczne, tak niezbicie wynika z podpisanych umów. Jeden system w środowisku Novell z firmy Petrionfom, drugi w środowisku Unix/Informix z firmy EuroCIM. Na dodatek wersja z firmy EuroCIM została zakupiona w 8 instalacjach. Wynikło to z faktu, że Zakłady Azotowe ze swoich wydziałów utrzymania ruchu stworzyły Spółki z o.o. i poleciły eksploatację systemu EC FinksKs firmy EuroCIM tym spółkom. Zostało to zorganizowane poprzez własny, bardzo silny ośrodek informatyczny, z którego terminale były poprowadzone po terenie Zakładu.

Tak więc Zakłady Azotowe "PUŁAWY" S.A. kupiły dwa różne systemy finansowo-księgowe. Dla potrzeb własnej księgowości używają system firmy Petroinform, natomiast systemu EC FinkKs firmy EuroCIM używają w swoich spółkach.

Sądzę, że powyższe informacje są całkowicie jasne i zrozumiałe. Również i ja chętnie przeczytałbym na łamach CW przeprosiny.

<div align="right">Olgierd Skałowski

Prezes Zarządu

EuroCIM Spółka z o.o.</div>

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200