Po światłowodach

TELEPOINT

TELEPOINT

Jest to system jednokierunkowej telefonii bezprzewodowej. Służy do komunikowania się ludzi będą cych w ruchu. Jego podstawową wadą jest jednokierunkowość wywołania. Uzyskanie połączenia jest możliwe tylko od strony ruchomego abonenta. Bezprzewodowy aparat komunikuje .się ze stacją bazową malej mocy. Stacja ta dołączona jest do sieci telefoniczny. W dużych miastach. system jednokierunkowej telefonii bezprzewodowej z powodzeniem może konkurować z automatami telefonicznymi.

System ten działa w Wielkiej Brytanii jako CT2 (telepoint service).

Znalazł tam zastosowanie m.in na dworcach, w bankach, domach towarowych Ostatnio uruchomio-no go w Strasburgu we Francji, nadając mu nazwę pointel. Zbudowano w tym mieście już 300 stacji bazowych dla tego systemu. Planuje się też uruchomienie pointel w Paryżu, na bazie 1500 Stacji. Do 1995 roku we Francji będzie około 300 tys. abonentów tego systemu, a do 2000 roku ich liczba prawdopodobnie wzrośnie do 900 tysięcy.

EDS

Firma EDS powstała w Stanach Zjednoczonych w 1982 roku, rozpoczynając działalność jako przedsiębiorstwo komputerowe. Szybko zajęła się również telekomunikacją. Dziś obroty EDS sięgają 1000 mln dolarów, a firma zatrudnia 14 tys. pracowników. W tym roku MOTORS przejął od EDS odpowiedzialność za całość usług elektronicznego przetwarzania danych.

EDS oferuje obok systemów zarządzania przedsiębiorstw również systemy zarządzania sieciami telekomunikacyjnymi. Wśród najpoważniejszych klientów firmy wymienić można: Medicare i Me-dicaid (służba zdrowia) w 16 stanach USA; AT&T i Western Union; różne towarzystwa eksploatacyjne systemu Bella, dla których są wykonywane usługi rozliczeniowe, 1600 banków i 400 instytucji kredytowych w Stanach Zjednoczonych.

Swą działalność firma EDS rozszerzyła również na obszar Europy, gdzie oferuje różne usługi telekomunikacyjne.

Sieć komórkowa w USA

W Stanach Zjednoczonych do sieci radiokomunikacji ruchomej komórkowej przyłączonych jest ponad 3 mln abonentów. Do końca stulecia ich liczba może zwiększyć się aż do 25 mln. Podjęto już działania zmierzające do szybkiego rozszerzenia sieci komórkowej. W ciągu najbliższych pięciu lat gęsta sieć ma pokryć cały kraj.

Nadrabianie zaległości

Deutsche Bundespost Tele-kom zamierza jeszcze w tym roku zwiększyć nakłady inwestycyjne na szeroko pojętą infrastrukturę telekomunikacyjną w dawnym NRD. Pierwotnie planowano przeznaczyć na ten cel 4,5 mln DM. Pozwoliłoby to na wzrost liczby abonentów telefonicznych o 400 tys. Wiadomo już, że fundusze na przyspieszenie rozwoju telekomunikacji w byłym NRD w 1991 roku sięgną 6,5 mln DM a przyrost abonentów 630 tysięcy Centrale telefoniczne dostarczą firmy Siemens, Alcatel SEL, ANT i Detewe.

Kontenerowa komutacja

CCITT w 1990 roku przyjęło standard telekomunikacji ATM (Asyn-chrons* Transfer Mode) dla szerokopasmowych sieci zintegrowanych. W odróżnieniu od tradycyj nych metod komutacji kanałów i komutacji pakietów, ATM jest czymś w rodzaju kontenerowej komutacji. Sygnały cyfrowe są w tej metodzie umieszczanie w komórkach ( kontenerach) tworzących wielokrotny cyfrowy system transmisyjny. Istotą ATM jest asyn-chroniczne zajmowanie komórek przez użytkowników, zależnie od zapotrzebowania na przepustowość kanałów, ¦

W latach 1992-1992 można spodziewać się pilotowych instalacji ATM w Europie, USA i Japonii Jako pierwsza firma Fujitsu zademonstrowała moduł centrali A'1'M na konferencji w Atlancie w kwiei-niu 1990 roku. Model wykonany został w technologii BICMOS RAM. Centrala ta posiada pojemność 512*512 kanałów o przepływności binarnej 150 Mb/s.

V5AT-y

W USA ostatnio szybko rozwijają się sieci satelitarne z małymi terminalami stałymi VSAT czyli Very Smali Aperture Tertninals. Sieci VSAT mają na ogół strukturę gwiaździstą. Stacja centralna komunikuje się z dużą liczbą odległych terminali. Stosując odpowiednie adresowanie może wysyłać informacje do jednego terminala.

kilku wybranych lub wszystkich terminali pracujących w tej sieci.

Stacje naziemne systemu VSAT są wyposażone w anteny o średnicy od 1,2 do 2,4 m i nadajniki o mocy od 1 do 3 W. Średnica anteny stacji centralnej ma od 5 do 10 m. Do jednego terminala satelitarnego można dołączyć kilku użytkowników.

Większość sieci VSAT jest sieciami pakietowymi, centralnym węzłem komutacji pakietów. Węzeł VSAT często pracuje według zmodyfikowanego Zalecenia X.2'5. Musi on charakteryzować się dużą szybkością transmisji. W kanale TDM ( od stacji centralnej do terminali) stosuje się szybkości 56 kb/s, 128 kb/s, 512 kb/s, a nawet i większe szybkości.

Atrakcyjność sieci VSAT zapewne wzrośnie, gdy małe terminale satelitarne - VSAT-y będą mogły komunikować się ze sobą bezpośrednio.

Wideoteks

Jest to powszechna usługa informacyjna umożliwiająca użytkownikom, poprzez sieć telekomunikacyjną, dostęp do banków danych i wymianę informacji Obecnie, poza Francją, we wszystkich krajach, gdzie dostępna jest ta us-łufia, przewalają profesjonalne grupy użytkowników. Najczęściej wideotekstu korzysta handel, biura podróży, sieci dystrybutorów. Użytkownicy mieszkaniowi w różnych krajach stanowią grupę liczącą kilkadziesiąt tysięcy abonentów.

Ostatnio poważne wysiłki w celu utworzenia publicznej służby wi deotekstowej podejmowane są w Hiszpanii oraz Irlandii. W Stanach Zjednoczonych i Kanadzie sieci wideoteksu mają charakter regionalny. Czysto są one przeznacza ne dla zamkniętych grup użytkowników o wspólnych zainteresowaniach np. rolników, ludzi działających w przemyśle filmowym itp.

Najbardziej zaawansowane w świadczeniu usług wideotekso-wych administracje Francji i Niemiec ostatnio zwracają szczególną uwagę na poprawę jakości usług m.in. przez udoskonalenie dostępu do sieci, wprowadzenie specjalnych terminali- bistandardowych oraz realizację usług w sieci ISDN.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200