Po światłowodach

A może BMTS?

A może BMTS?

Spore szansę w konkursie na budowę i późniejszą eksploatację polskiej sieci telefonii komórkowej ma konsorcjum brytyjsko-skandynawskie BMTS -Bal-tic Mobile Telephone System. Skupia ono takich silnych i godnych zaufania partnerów, jak: Swe-dish Telecom, Nordic Tel PCN, Te-ecom Finland, British Telecom.

Swedish Telecom i Telecom Finland należą do światowej czołówki operatorów komórkowych sieci telefonii ruchomej. Ich roczne obroty handlowe sięgają ponad 13 mld USD. British Telecom to operator największej na Starym Kontynencie sieci wywoławczej paging, która obsługuje 450 tys. abonentów. Firma ta wspiera też konsorcjum BMTS swoimi bogatymi doświadczeniami w eksploatacji sieci ruchomej i w działaniu na skomercjalizowanym rynku. W wypadku firmy Nordic Tel PCN wystarczy tylko wspomnieć, że o jej sile decydują takie potęgi, jak Volvo czy SAS.

Na co liczy BMTS, startując w konkursie Ministerstwa Łączności? Przede wszystkim - jak twierdzą przedstawiciele tego konsorcjum - stawia na to, że do 2000 roku w Polsce będzie działać 110 tys.

przedsiębiorstw. Jest to gwarancja dużego popytu na usługi radiotelefoniczne. W ciągu najbliższych trzech lat BMTS może w Polsce zapewnić dostęp do nich 26 mln abonentów. Jeżeli wygra konkurs, to zamierza gęstą siecią komórkową pokryć cały nasz kraj.

Trakcje północ-południe i wschód-zachód

Wiele państw robi niezły interes na tranzycie telekomunikacyjnym. Czy Polska może pójść w ich ślady? Z pewnością tak. Wiele wskazuje na to, że kontakty między Wschodem i Zachodem będą coraz silniejsze, a my możemy na tym zarobić Najpierw jednak trzeba zainwestować. Polska ma zostać przecięta dwiema liniami telekomunikacyjnymi, biegnącymi z północy na południe i z zachodu na wschód Prace już rozpoczęto. Jest już pierwszy- odcinek linii światłowodowej, łączącej Bornholm z Koszalinem. Został on radiolinią cyfrowa przedłużony do Warszawy W dalszych planach jest ułożenie kabla światłowodowego aż do Czechosłowacji. W grudniu 1990 roku podpisane zostało porozumienie w tej sprawie z firmami duńskimi.Trwają prace przygotowawcze do podpisania innego ważnego porozumienia. Dotyczyć ono będzie budowy drugiego traktu telekomunikacyjnego na linii wschód-zachód przez Wrocław, Łódź, Warszawę. Rozmowy z firmami niemieckimi są już zaawansowane.

Poważnie rozważa się ewentualność realizacji trakcji światłowodowej wschód-zachód w technice 565 Mbit/sek. Pytanie tylko czy COCOM złagodzi restrykcje dla tego zakresu. Obie inwestycje tj. trakcje północ-południe i wschód-zachód powinny być oddane do eksploatacji najdalej do końca 1992 roku.


TOP 200