Po raz dwunasty odbędzie się Forum Teleinformatyki

Pojawiające się ostatnio w mediach informacje dotyczące planów realizacji hasła społeczeństwa informacyjnego w Polsce budzą spore emocje czy nawet obawy społeczne. Tegoroczne Forum Teleinformatyki (21-22 września, Legionowo) będzie okazją do poznania zarówno planów realizacji tej idei, przygotowywanych w odpowiednich organach administracji rządowej, opinii zainteresowanych stowarzyszeń, jak i zapoznania się z istniejącymi rozwiązaniami technologicznymi czy uwarunkowaniami prawnymi.Przedstawione zostaną również konkretne, działające w Polsce usługi elektroniczne realizujące ideę społeczeństwa informacyjnego.

"Wybór Forum do podsumowania społecznej konsultacji zarówno układu, jak i treści merytorycznej planu informatyzacji na lata 2007-2010 nie jest przypadkowy. Liczę na to, że uczestnicy Forum reprezentując, w przeważającej części, doświadczone i jednocześnie twórcze zespoły informatyczne administracji (...) wpłyną pozytywnie na ostateczny kształt przedstawionego pod dyskusje projektu tego planu" - tak w liście do uczestników XII Forum pisze dr inż. Grzegorz Bliźniuk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, które przygotowuje ten plan.

Forum Teleinformatyki jest jedną z najstarszych imprez w polskiej branży IT. Od chwili powstania w 1995 r., Forum porusza najtrudniejsze i najbardziej aktualne zagadnienia związane z wykorzystaniem IT w administracji i gospodarce. Od początku nad merytorycznym poziomem Forum czuwa Rada Programowa, którą tworzą znawcy przewodniego tematu danej edycji Forum.

"Zmieniona formuła tegorocznego Forum to półtoradniowa dawka ogromnej wiedzy oraz możliwość dyskusji i wymiany doświadczeń. W programie Forum jest 16 starannie wyselekcjonowanych prezentacji i trzygodzinny 'kocioł dyskusyjny' na temat Planu Informatyzacji Państwa poprzedzony wystąpieniami jego twórców, członków Rady Informatyzacji oraz przedstawicieli stowarzyszeń branżowych - PIIT, PTI i Stowarzyszenia 'Miasta w Internecie'" - mówią organizatorzy.

Podczas XII Forum Teleinformatyki, po raz już piąty zostanie wręczona prestiżowa Nagroda im. Marka Cara. Jest ona wyróżnieniem dokonań w zakresie wdrażania nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem społecznych efektów działalności nagrodzonej osoby.

Więcej o forum można znaleźć pod adresem www.forumti.pl.