Po co stosujemy pamięć przenośną?

Omawiane napędy skonstruowano z myślą o pełnym zaspokojeniu potrzeb użytkownika zapisywania danych w sposób łatwy do przenoszenia. Pozwala to m.in. na:

Omawiane napędy skonstruowano z myślą o pełnym zaspokojeniu potrzeb użytkownika zapisywania danych w sposób łatwy do przenoszenia. Pozwala to m.in. na:

Korzystanie z backupu (tworzenia kopii bezpieczeństwa) wszystkich informacji zapisanych na dysku twardym

Przesyłanie, przenoszenie, podróżowanie z zapisanymi na dyskach lub cartridge'ach dużymi plikami

Wymianę plików z innymi użytkownikami

Korzystanie z jednej dyskietki do zapisania plików jednego projektu czy rozliczania rachunków jednego klienta

Odciążenie dysku twardego poprzez zapis podręcznych plików na dysku pamięci przenośnej

Zapisania i uruchomienia z jednej dyskietki całej prezentacji multimedialnej, łącznie z aplikacjami

Zapisywanie dużych, zeskanowanych lub ściągniętych z sieci plików graficznych, audio, wideo

Zapisywanie na jednym dysku nie kończącej się biblioteki aplikacji i danych z wielu dyskietek


TOP 200