Po 23 latach Optimus znika z rynku

Rok po fuzji z firmą CD Projekt założona przez Romana Kluskę spółka przejmie jej nazwę.

Jeśli uchwała dotycząca zmiany nazwy zostanie przegłosowana na najbliższym walnym zgromadzeniu udziałowców, to marka zniknie z giełdy najpóźniej we wrześniu br. Chociaż formalnie Optimus jest właścicielem spółki CDP Investment, głównego podmiotu w Grupie CD Projekt, to udziałowcy CD Projekt zachowują kontrolę nad połączoną spółką. Zdaniem przedstawicieli kierownictwa firmy, zmiana nazwy wpłynie pozytywnie na realizację planów rozwojowych spółki.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200