Po 23 latach Optimus znika z rynku

Rok po fuzji z firmą CD Projekt założona przez Romana Kluskę spółka przejmie jej nazwę.

Jeśli uchwała dotycząca zmiany nazwy zostanie przegłosowana na najbliższym walnym zgromadzeniu udziałowców, to marka zniknie z giełdy najpóźniej we wrześniu br. Chociaż formalnie Optimus jest właścicielem spółki CDP Investment, głównego podmiotu w Grupie CD Projekt, to udziałowcy CD Projekt zachowują kontrolę nad połączoną spółką. Zdaniem przedstawicieli kierownictwa firmy, zmiana nazwy wpłynie pozytywnie na realizację planów rozwojowych spółki.


TOP 200