Plus Data Center

Materiał promocyjny Plus Data Center jest rozwiązaniem dla firm, które nie posiadają własnej serwerowni. Usługa polega na udostępnieniu infrastruktury serwerowej, zapewniającej pożądany poziom bezpieczeństwa, dostępności i niezawodności bez potrzeby inwestowania we własną serwerownie. Rozwiązanie, które oferuje Plus, to najwyższy stan-dard świadczonej usługi przy wsparciu wykwalifikowanych administratorów na bardzo korzystnych warunkach. Zapewnia nieograniczony dostęp do usług chmurowych oraz usług transmisji danych z najwyższymi parametrami SLA.

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY ROZWIĄZANIA TO:

1. OPTYMALIZACJA KOSZTÓW

Budowa specjalnego pomieszczenia dla serwerowni w firmie, spełniającego odpowiedni dla takiej infrastruktury standard, to znaczący wydatek. Oprócz samego pomieszczenia należy doliczyć koszty podłączenia dwóch niezależnych linii zasilania oraz wymóg zatrudnienia wykwalifikowanych specjalistów do obsługi i wsparcia urządzeń technicznych oraz zarządzania nimi. Polkomtel dzięki rozbudowanym usługom dla biznesu zapewnia odpowiedni standard świadczonej usługi, a korzystając z efektu skali, ma atrakcyjną ofertę dla firm potrzebujących usługi kolokacji.

2. BEZPIECZEŃSTWO

Budynek Data Center znajduje się z dala od ścieżek wznoszenia i schodzenia samo-lotów pasażerskich. W miejscu niezagrożonym zalaniem, odseparowanym od innych budynków. Obiekt posiada własną, uzbrojoną ochronę, System Kontroli Dostępu oraz stały monitoring z wykorzystaniem kamer CCTV. Dostęp do danych możliwy jest dzięki dwóm niezależnym przyłączom światłowodowym o wysokiej przepustowości. Taka konfiguracja daje pewność korzystania z zasobów umieszczonych na serwerach, takich jak: CRM, ERP, SFA, FFA oraz stron internetowych, nawet w przypadku krótkotrwałego zwiększonego ruchu w sieci.

3. CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANIA

Polkomtel oferuje swoim klientom podwójną łączność światłowodową, co stanowi wartość dodaną i jest jedną z kluczowych przewag kolokacji serwerów w Data Center w porównaniu do lokowania ich w pomieszczeniach firmowych, gdzie często dostęp do internetu jest realizowany przez jedno łącze. Warto podkreślić, że uszkodzenie lub problemy dostawcy pojedynczego łącza w zależności od wielkości działalności mogą wygenerować kilkutysięczne, a nawet wielomilionowe straty. Podobnie jest w przypadku zasilania, obiekt Data Center firmy Polkomtel posiada przyłącza energetyczne doprowadzone z dwóch niezależnych stron, co jest gwarancją stałych dostaw energii niezbędnej do ciągłej pracy urządzeń. Dodatkowo wyposażony jest w zapasowe generatory prądotwórcze zdolne do pracy ciągłej przez 24 godziny przy pełnym obciążeniu, a po uzupełnieniu paliwa również przez kolejne okresy. Plus gwarantuje w umowie czasy reakcji, czasy napraw ewentualnych awarii oraz poziom kar, jakie poniesie za ewentualne niedotrzymanie ustalonych terminów.

4. ELASTYCZNOŚĆ

Korzystanie z usług kolokacji serwerów i Data Center pozwala na większą swobodę działania w prowadzeniu firmy. Przedsiębiorca nie musi planować ilości miejsca dla urządzeń w szafie serwerowej, zapewnienia dostępu do sieci, zasilania oraz wsparcia wykwalifikowanych administratorów, jakie będą mu potrzebne w przyszłości, ponieważ płaci tylko za faktycznie wykorzystane zasoby, które może zwiększyć w dowolnym momencie w razie potrzeby.


Plus Data Center - informacje
Informacje ogólne
Lokalizacja Grodzisk Mazowiecki
Powierzchnia Całkowita: 4000 m2; Serwerowa dla najemców: 550 m2
Wysokość podłogi 100 cm
Logistyka Rampa rozładowcza, winda techniczna, pomieszczenia magazynowe (50 m2), powierzchnie biurowe (200 m2)
Łączność
Przyłącza Dwa niezależne przyłącza światłowodowe (punkty styku z operatorami krajowymi i zagranicznymi)
Technologia dostępnych łączy Ethernet,  SDH (E1, STM-n)
Zasilanie
Przyłącza Dwa niezależne o mocy nominalnej 2 MW każde
Zasilanie awaryjne (UPS) Gwarantowane UPS 230V/400V na dwóch obwodach przy każdej szafie
Generatory prądotwórcze Trzy generatory o mocy 2 MW każdy
Koszt Stały miesięczny ryczałt lub rozliczenia według realnego zużycia energii
Chłodzenie
Klimatyzacja Klimatyzacja precyzyjna z opcją freecoolingu pośredniego
Temperatura 23°C +/- 2 °C (konfiguracja zimne, ciepłe korytarze)
Wilgotność wilgotność względna 50% (+/- 10%)
Ochrona przeciwpożarowa
Czujniki Automatyczne czujniki detekcji dymu i wzrostu temperatury w pomieszczeniu serwerowni
System gaszenia Automatyczny system gaszenia gazem bezpiecznym dla pracy urządzeń, integracja systemu przeciwpożarowego z systemem monitoringu obiektu BMS
Dyżur Strażak pracujący na terenie obiektu w trybie 24/7, automatyczne powiadamianie najbliższej jednostki straży pożarnej
Bezpieczeństwo
Monitoring Stały monitoring (24/7/365) infrastruktury obiektu. Monitorowane parametry: napięcie, natężenie, moc, częstotliwość, temperatura, wilgotność, ciśnienie podpodłogowe, parametry pracy urządzeń, struktura połączeń okablowania strukturalnego (iPatch).
Zabezpieczenia Strefowy system kontroli dostępu, zdefiniowana lista osób uprawnionych do dostępu na określony obszar. Raporty systemów bezpieczeństwa – telewizja przemysłowa CCTV, System Kontroli Dostępu, System Sygnalizacji Włamań i Napadów. Kilkustopniowy system zapobiegający zalaniu.