Płatny Internet

Angielska firma internetowa ogłosiła plan zrewolucjonizowania Internetu. Pomysł firmy 54Zero zakłada wprowadzenie opłat za korzystanie ze stron internetowych.

Właściciele brytyjskiej firmy dostarczającej usługi internetowe podjęli taką inicjatywę, by jak twierdzą, zatrzymać falę bankructw wśród portali internetowych. Oznacza to, że informacje, gry, cała zawartość stron, dostępnych dzięki łączom firmy 54Zero będą dostępne jedynie za odpowiednią opłatą. Według Duncana Smyth’a, dyrektora 54Zero, wszystko co ukazuje się na stronie internetowej jest wynikiem pracy wielu osób, które ponoszą w związku z tym pewne koszty. A zatem rozpowszechnianie zebranych przez nich informacji bezpłatnie jest działaniem na ich własną szkodę. Dlatego powinni oni mieć prawo do pobierania opłat za korzystanie z wyników ich pracy.

Dostęp do stron internetowych będzie możliwy pod warunkiem, że użytkownik posiada kartę kredytową lub telefon komórkowy, które automatycznie będą obciążane kwotą korzystania z danej strony. Firma zaprojektowała już telefon komórkowy, do którego wprowadza się numer pin pozwalający na obciążenie konta klienta kwotą za użytkowanie strony.

Według rzecznika Stowarzyszenia Konsumentów pobieranie opłat za korzystanie z zawartości Internetu spowoduje, że będzie z niego korzystało mniej użytkowników. Jednocześnie klienci nie powinni być obciążani kosztami poszukiwania informacji na interesujący ich temat w ogólnodostępnej sieci.