Płatnik odświeżany

Na internetowych stronach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od 30 stycznia br. jest dostępna wersja Programu Płatnika, oznaczona 2.01.001, oraz Programu Płatnika Teletransmisja, wersja 1.02.003.

Na internetowych stronach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od 30 stycznia br. jest dostępna wersja Programu Płatnika, oznaczona 2.01.001, oraz Programu Płatnika Teletransmisja, wersja 1.02.003.

ZUS zaleca, aby dokumenty ubezpieczeniowe były przygotowywane na bazie programów rozpowszechnianych na dyskach CD-ROM. W przypadku programu do teletransmisji wyraźnie wymaga się korzystania z wersji na CD-ROM. Ostatnia wersja jest dostępna bezpłatnie. Wcześniejsze były sprzedawane po cenie odpowiadającej kosztom nośnika.

Według ZUS, nowy PPT nie różni się funkcjonalnie od wersji poprzedniej. W PP zmiany dotyczą stóp procentowych składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, zdrowotne i chorobowe oraz lokalizacji folderów płatników.

W ZUS nie udzielono nam jednoznacznej odpowiedzi, czy wersja z końca stycznia jest ostateczna. Dotychczasowe doświadczenia pozwalałyby przypuszczać, że za kilka tygodni ZUS udostępni kolejną, udoskonaloną edycję. "W najbliższej przyszłości nie planujemy wydania kolejnych wersji" - twierdzi Stefan Jarecki, zastępca dyrektora w biurze zasilania komunikacji ZUS.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200