Platformy deweloperskie dla wszystkich

Rynek usług chmurowych dojrzewa. Oferty dostawców IT rozwijają się od dotychczas popularnego modelu IaaS w kierunku kompleksowych środowisk PaaS, wspieranych przez sklepy z aplikacjami biznesowymi.

Na początku roku pisaliśmy o prognozach ośrodka analitycznego IDC na temat trendów technologicznych, jakie obserwować będziemy w ciągu nadchodzącego roku. IDC zapowiadało, że w ramach tzw. trzeciej platformy (przypomnijmy: kombinacji takich trendów, jak: chmura obliczeniowa, mobilność, analityka danych, social enterprise) wyraźnie widoczne będzie stopniowe przesuwanie się ofert dostawców chmury obliczeniowej od usług w modelu IaaS w kierunku dostarczania całych platform deweloperskich. Jako uzupełnienie oferty PaaS, dostawcy udostępniają własne sklepy z aplikacjami, pozwalające natychmiast kierować wytwarzane na tych platformach aplikacje do potencjalnych klientów.

Wygoda i biznes

Rosnąca popularność takiego modelu działania bierze się z ułatwienia pracy wszystkich interesariuszy. Dzięki środowiskom PaaS deweloperzy nie muszą przykładać uwagi do utrzymywania środowiska pracy we własnym zakresie. Ich klienci otrzymują z kolei całą grupę łatwych w integracji aplikacji w jednym miejscu, przypominającym znane z segmentu konsumenckiego sklepy w rodzaju Google Play czy iTunes. Dostawcy korzystają podwójnie, pobierając opłaty zarówno od producentów aplikacji, jak i chcących z korzystać z PaaS klientów. Usługi PaaS oraz wygodne sklepy z aplikacjami oferuje – także w Polsce – np. Amazon w ramach pakietu Amazon Web Services. Działające w analogicznym modelu biznesowym przedsiębiorstwo pod nazwą Pivotal powołały EMC we współpracy z VMware. Na naszym lokalnym rynku działają także inne platformy z aplikacjami biznesowymi, takie jak Market aplikacji Oktawave.

Zobacz również:

  • Phishing w nowej odsłonie

Z punktu widzenia deweloperów formuła marketu aplikacji ułatwia dotarcie do szerokiego grona klientów. Pozwala skupić się na rozwoju produktu, pozostawiając marketing i dystrybucję dostawcy chmury. Z perspektywy klientów końcowych market aplikacji to z kolei dostęp do zaawansowanych narzędzi w optymalnym – dostosowanym do ich potrzeb i możliwości – modelu utrzymania infrastruktury IT” – mówi Dariusz Nawojczyk, CMO w Oktawave.

Dotychczas zaawansowane aplikacje biznesowe dostępne były właściwie tylko dla dużych przedsiębiorstw, których nie zniechęcały wynikające z ich posiadania koszty. Model chmurowy pozwala zastąpić koszty inwestycyjne bieżącym utrzymaniem, co otwiera możliwości skorzystania z dobrodziejstw nowoczesnych systemów IT mniejszym – bądź mniej zasobnym – organizacjom, które nie mają wystarczających środków na inwestycje we własny sprzęt czy w oprogramowanie. Oprócz wygody markety aplikacji są atrakcyjnym modelem biznesowym, pozwalającym deweloperom kierować ofertę na rzecz klientów do niedawna w dużym stopniu niedoreprezentowanego sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Sklepy z aplikacjami zawierają szeroką gamę platform serwerowych, bazodanowych, frameworkowych, do zarządzania procesami i zasobami przedsiębiorstw, a także aplikacji analitycznych, networkingowych i wielu innych. Wraz ze wzrostem dojrzałości technologicznej chmury obliczeniowej katalogi dostępnych aplikacji będą rozszerzać się jeszcze bardziej. „Zakres, w jakim chmura odciąża infrastrukturę teleinformatyczną przedsiębiorstw, będzie rósł. Technologie związane z chmurą obliczeniową będą zmierzały w kierunku coraz bardziej kompletnych pakietów rozwiązań i usług” – podkreśla Dariusz Nawojczyk. W modelu PaaS wszystkie aplikacje i pracujące na nie po stronie dostawcy zasoby są wysoce skalowalne, co umożliwia precyzyjne wypełnienie potrzeb klienta, a w razie konieczności – związanej np. z okresowym zwiększeniem ruchu – dołożenie dodatkowych zasobów.

Zwiększa się zachmurzenie

Wspomniana analiza IDC, dotycząca tegorocznych trendów w rozwoju nowoczesnych technologii, poruszała m.in. kwestię stopniowego przechodzenia z modelu udostępniania infrastruktury jako usługi (IaaS) w kierunku dostarczania platform deweloperskich (PaaS). Zdaniem IDC będzie to oznaczało dla dostawców IT konieczność zmiany priorytetów, przestawienia się dotychczasowej koncentracji na technologiach drugiej platformy na rzecz technologii wychodzących naprzeciw trendom trzeciej platformy: chmurze obliczeniowej, mobilności, platformom społecznościowym oraz zaawansowanej analityce danych. Technologia dojrzewa, a razem z nią oczekiwania klientów oraz oferowane przez dostawców usługi.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200