Płace dla Symfonii

Altkom Matrix wprowadza na rynek nowy moduł pakietu Symfonia dla Windows.

Altkom Matrix wprowadza na rynek nowy moduł pakietu Symfonia dla Windows.

Symfonia dla Windows firmy Altkom Matrix, pakiet do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem, zostanie niedługo rozszerzony o nowy element - program Płace, przeznaczony do wspomagania systemów wynagradzania. Umożliwia on planowanie zasad wynagradzania pracowników lub ich grup na przestrzeni dowolnego czasu podzielonego na tzw. okresy płacowe, obliczanie wysokości wynagrodzeń i tworzenie listy płac, wystawianie dokumentów potrzebnych do rozliczeń z urzędami, instytucjami i bankami (np. PIT 4, 8A, 8B, 11 i 40, deklaracje ZUS S-8 i S-9 i przelewy) oraz dostarcza informacji statystycznych dla analiz, planowania i sprawozdawczości. Program oferuje zabezpieczenia za pomocą haseł przed niepowołanym dostępem oraz możliwość utajnienia listy płac.

Program można uruchomić w dowolnym momencie - po uzupełnieniu danych, generuje on roczne rozliczenie dla każdego pracownika. Łatwo jest dostosować go do specyfiki przedsiębiorstwa; bo pozwala na tworzenie wielu list płac, grupowanie pracowników według zadanych kryteriów (np. pracownicy etatowi, pracujący na zlecenie, itp.) oraz uwzględnia różne składniki wynagrodzenia - podstawowe-kwotowe, podstawowe według stawek godzinowych, prowizje, zasiłki, itp. Płace pozwalają na przesyłanie poleceń księgowania dokumentów płacowych do programu Symfonia - Finanse i Księgowość.

Systemy wynagrodzeń

Specyfiką programu są tzw. Systemy Wynagrodzeń Pracownika. Aby umożliwić obliczanie wynagrodzeń lub obciążeń za kolejne okresy płacowe, program posługuje się modelami zawierającymi kompletny zbiór informacji, na podstawie których dokonywane są obliczenia. Każdy pracownik ma przydzielony własny System Wynagrodzeń dla każdego okresu płacowego. Są one tworzone automatycznie dla wszystkich pracowników w chwili dodania nowego okresu płacowego - mogą też być automatycznie kopiowane z poprzedniego okresu.

Każdy System Wynagrodzeń zbudowany jest z Elementów, które można dodawać, usuwać lub zmieniać kolejność. Wartości Elementów mogą być wprowadzane z klawiatury lub wyliczane automatycznie. Takie pozycje, jak wynagrodzenie czy prowizja, są obliczane na bieżąco, podobnie jak w arkuszach kalkulacyjnych.

Elementy Systemu Wynagrodzeń

Program pozwala na definiowanie specyficznych dla firmy Elementów Systemów Wynagrodzeń i utworzenie tzw. Systemu Wynagrodzeń firmy. Ma to na celu agregację wartości potrzebnych do dokumentów lub analiz i planowania. Przykładem jest łączna kwota zaliczek pobranych na podatek dochodowy.

System Wynagrodzeń dostarcza też globalnych wartości Elementów dla Systemów Wynagrodzeń pracowników lub Wzorców Pracowników. Można określić wartości, które są jednakowe dla wszystkich Pracowników lub ich Wzorców. Przykładami wartości globalnych mogą być stawki podatku dochodowego dla progów podatkowych lub procent składki ZUS.

Wzorzec Pracownika

Przy ustalaniu Systemów Wynagrodzeń istnieje możliwość definiowania tzw. Wzorca Pracownika. Wzorzec jest obiektem, który nie pojawia się na listach płac oraz nie zawiera takich danych, jak personalia i adresy. Każdy pracownik może mieć przyporządkowany Wzorzec, co oznacza, że ma on Elementy Systemu Wynagrodzeń określone dla Wzorca. Należy podkreślić, że jest to przyporządkowanie dynamiczne, tzn. przy każdej modyfikacji Systemu Wynagrodzeń Wzorca, zmiany uwidocznią się w Systemie Wynagrodzeń Pracownika, który korzysta z danego Wzorca.

Na przykład po utworzeniu wzorca Handlowiec, który zawiera element Procent Prowizji, i przyporządkowaniu go odpowiednim pracownikom - ich Systemy Wynagrodzeń będą zawierały ten element, a więc uwzględniana będzie określona prowizja. Aby zmienić procent prowizji dla wszystkich handlowców, wystarczy wprowadzić odpowiednią wartość do Wzorca. Jest to cecha szczególnie cenna dla firm o rozbudowanym systemie wynagrodzeń.

Program Płace może funkcjonować samodzielnie lub współpracować z pakietem Symfonia dla Windows. Płace mają znaleźć się w sprzedaży w połowie listopada br. Cena nie została jeszcze ustalona, ale prawdopodobnie będzie wynosić 1000 zł.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200