Pirackie kopie programów w EWG

Amerykańska firma Business Software Alliance opracowała wykres przedstawiający, ile legalnych programów przypada na 1 sprzedany komputer w USA i krajach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej.

Amerykańska firma Business Software Alliance opracowała wykres przedstawiający, ile legalnych programów przypada na 1 sprzedany komputer w USA i krajach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej.

Wynika z niego, że jedynie w USA i w W.Brytanii pirackie kopiowanie programów zostało w jakimś stopniu opanowane, bowiem tylko w tych krajach na jeden sprzedany komputer przypada co najmniej jeden program. W innych krajach EWG - Francji, Holandii, Belgii, Niemczech, Włoszech i Hiszpanii wskaźnik ten wynosi od 0,81 do 0,32%, co wyraźnie świadczy, że programy muszą być kopiowane, żaden komputer bowiem bez programu "nie chodzi".


TOP 200