Pilotowy system elektronicznej identyfikacji w Unii Europejskiej

Komisja Europejska testuje elektroniczny system trans-granicznej identyfikacji w zamiarze stworzenia ogólnoeuropejskiego systemu rozpoznawania 30 milionów kart identyfikacyjnych, używanych dzisiaj w 13 krajach członkowskich.

Komisja zapowiedziała, że obywatele Unii Europejskiej będą mogli weryfikować swoją tożsamość i używać krajowych systemów identyfikacji elektronicznej - który obejmuje elektroniczne paszporty, karty identyfikacyjne, kody PIN i inne elementy - w ramach całej Unii, a nie tylko na terenie swojego kraju.

Wewnętrzne karty identyfikacyjne, (eID) są używane przez obywateli do dostępu do różnych usług publicznych, jak np. ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki socjalne, itp. Plan polega na połączeniu tych wszystkich systemów zamiast wymiany już istniejących.

Projekt o nazwie Stork (Secure idenTity acrOss boRders linKed) prowadzany jest przez agencje rządowe Wielkiej Brytanii. Projekt, zaplanowany na trzy lata, otrzymał 10 milionów Euro wsparcia z Komisji Europejskiej.

Komisja Europejska ma nadzieję, że nowy system pozwoli obywatelom na samoidentyfikację elektroniczną w bezpieczny sposób i umożliwi kontakt z agencjami publicznymi metodą online lub z urządzeń mobilnych.

Chociaż tylko 13 z 27 krajów Unii uczestniczy w projekcie pilotowym, rozwiązania projektowe i doświadczenie uzyskane przez zespoły projektowe będą udostępnione wszystkim krajom członkowskim z perspektywą ustanowienia pewnej liczny trans-granicznych projektów pilotowych opartych na istniejących systemach krajowych.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200