Pierwszy polski słownik na CD

Słownik Języka Polskiego PWN jest już dostępny w wersji elektronicznej.

Słownik Języka Polskiego PWN jest już dostępny w wersji elektronicznej.

Wydawnictwo Naukowe PWN wraz z firmą Litterae s.c. wprowadziło do sprzedaży Komputerowy Słownik Języka Polskiego na dysku CDüROM. Słownik zawiera ok. 110 tys. haseł gromadzących materiał z trzytomowego Słownika Języka Polskiego (wydanie I, 1995 r.) oraz Słownika Wyrazów Obcych (wydanie nowe, 1995 r.).

Program poprawnie pracuje w systemach Windows 3.1 i Windows 95. W przypadku Windows 95 słownik może być uruchamiany bezpośrednio z dysku CDüROM, w Windows 3.1 należy uprzednio go zainstalować. Program wyposażono w typowe menu z opuszczanymi roletami, przyciski do uruchamiania funkcji oraz pełną kontekstową pomoc. Prawy przycisk myszy służy do uruchamiania specjalnego menu gromadzącego przydatne podręczne funkcje. Użytkownik może równocześnie korzystać z obu wbudowanych słowników bądź tylko z jednego oraz otworzyć więcej niż jedną kopię danego słownika. W opisie haseł umieszczono przede wszystkim informacje gramatyczne, wymowę, etymologię słowa, przykłady, przysłowia oraz frazeologizmy. Ponadto użytkownik ma dostęp do pojawiających się w postaci skrótowej terminów gramatycznych, nazw części mowy, kwalifikatorów i informacji o etymologii.

Użytkownik może zdefiniować wielkość wyświetlanych czcionek w hasłach oraz opisach haseł, włączyć bądź wyłączyć elementy opisu, takie jak gramatyka i wymowa, przykłady, przysłowia, a także zmienić kolor czcionki. Wszystkie słowa występujące w opisie połączone są łączami hipertekstowymi z odpowiednimi hasłami, występującymi w słowniku. Można także korzystać z wielu sposobów wyszukiwania i grupowania informacji z pól występujących w hasłach, dostępny jest wybór haseł na podstawie kwalifikatorów dziedzin (np. hasła związane z cybernetyką) czy ich etymologii (np. wyrazy pochodzące z francuskiego). Przy wyszukiwaniu można korzystać z operatorów logicznych oraz opisujących dopuszczalną odległość między poszukiwanymi wyrazami. Słownik zapamiętuje historię wyszukiwań w sesji. Dostępny jest także tryb zaznaczania zakładkami interesujących haseł oraz sporządzanie dołączanych do nich notatek.

Słownik zawiera tabele z wzorami odmiany wszystkich części mowy oraz wbudowany algorytm analizy morfologicznej. Dzięki temu może on przeprowadzić analizę morfologiczną zaznaczonego tekstu w celu wyszukania pożądanego hasła, tzn. można wpisać hasło, nie martwiąc się o wygląd formy podstawowej wyrazu. Słowniki pozbawione tego typu funkcji wymagają od użytkownika przekształcenia konkretnej formy fleksyjnej na postać adekwatną do hasła. Analiza morfologiczna stanowi duże ułatwienie dla użytkowników obcojęzycznych, dla których związek między niektórymi formami fleksyjnymi a hasłami w języku polskim może być problematyczny (np. od formy - tniesz, do hasła - ciąć).

Słownik PWN współpracuje z edytorami Word 6.x i WordPerfect 6.x. Dostępna jest także opcja wydruku haseł z aplikacji bądź samego słownika.

<hr size=1 noshade>Komputerowy Słownik Języka Polskiego PWN

Producent: Wydawnictwo Naukowe PWN

Wymagania: komputer min. 368DX, 4 MB RAM, karta SVGA 1 MB, czytnik CD-ROM 2x, Windows 3.1.

Cena: 140 złotych (z VAT)


TOP 200