Pierwszy miliard Silicon Graphics

Jeden z pierwszych na świecie producentów graficznych systemów komputerowych, firma Silicon Graphics Inc. z Mountain View w Kalifornii osiągnęła w zakończonym 30 czerca roku finansowym obrót 1,1 mld USA, o 26% więcej niż w ub.r. Dochód netto wyniósł 95 mln USD. W poprzednim roku, w wyniku przejęcia przez Silicon Graphics firmy MIPS Computer Systems, odnotowano stratę w wys. 118 mln USD. W samym IV kw. roku finansowego (od 1 kwietnia do 30 czerwca) obroty firmy wyniosły 319 mln USD, o 33% więcej niż w analogicznym okresie zeszłego roku.

Jeden z pierwszych na świecie producentów graficznych systemów komputerowych, firma Silicon Graphics Inc. z Mountain View w Kalifornii osiągnęła w zakończonym 30 czerca roku finansowym obrót 1,1 mld USA, o 26% więcej niż w ub.r. Dochód netto wyniósł 95 mln USD. W poprzednim roku, w wyniku przejęcia przez Silicon Graphics firmy MIPS Computer Systems, odnotowano stratę w wys. 118 mln USD. W samym IV kw. roku finansowego (od 1 kwietnia do 30 czerwca) obroty firmy wyniosły 319 mln USD, o 33% więcej niż w analogicznym okresie zeszłego roku.

Wydajność firmy, liczona na osobę, wyniosła ponad 341 tys. USD. Kapitał własny akcjonariuszy firmy wynosi 634 mln USD, całkowity dług w wys. 33 mln USD stanowi 5% kapitału.

Również w obecnym roku finansowym 1994 Silicon Graphics spodziewa się korzystnych wyników. Wprowadzona do sprzedaży w poł. lipca nowa, multimedialna stacja robocza INDY, spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem i zdobywa przebojem amerykański rynek. Ten najnowszy produkt Silicon Graphics można kupić także w Polsce, w warszawskim przedstawicielstwie SGI, firmie ATM. (mm)


TOP 200