Pierwszy kwartał roku finansowego 2000 w Oracle Polska

W zakończonym 31 sierpnia I kw. roku finansowego 2000 sprzedaż wszystkich działów Oracle Polska wzrosła o 76% w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym.

W zakończonym 31 sierpnia I kw. roku finansowego 2000 sprzedaż wszystkich działów Oracle Polska wzrosła o 76% w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym.

Największą dynamikę wzrostu odnotował dział konsultingu, w którym wzrost obrotów wyniósł 107%. Sprzedaż licencji oprogramowania Oracle'a wzrosła o 70%. Zdaniem firmy, znaczny udział w dobrych wynikach miał Dział Aplikacji Oracle, którego obroty stanowią obecnie 27% całkowitych obrotów firmy.

Oracle Polska przewiduje, że w roku kalendarzowym 1999 jego obroty wyniosą ok. 120 mln zł.


TOP 200