Pierwszy kwartał Ery

Zysk netto PTC w okresie styczeń-marzec br., przy przychodach na poziomie 1,13 mld zł, wyniósł 52 mln zł i był o 62% niższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Liczba użytkowników sieci Era zbliżyła się do 4 mln.

W I kwartale br. zysk netto Polskiej Telefonii Cyfrowej, operatora sieci Era, wyniósł 52 mln zł i był o ponad 60% niższy niż rok wcześniej (138 mln zł). Zysk operacyjny wzrósł natomiast o 60% do 248,7 mln zł (155 mln zł). Przychody PTC wyniosły 1,13 mld zł, i były blisko 15% większe niż w analogicznym okresie 2001 r. Polska Telefonia Cyfrowa oceniła swój udział w krajowym rynku komórkowym po pierwszym kwartale na 37%, co oznacza, że przewodzi stawce operatorów telefonii komórkowej w Polsce.

Z usług sieci zaczęło korzystać ponad 425 tys. nowych użytkowników, a ich liczba wynosi obecnie niemal 4 mln. Wskaźnik rezygnacji z usług operatora wyniósł w omawianym okresie 2%. Przychody na jednego użytkownika spadły ze 105 zł w I kw. 2001 do 92 zł. Jednocześnie zmalał koszt pozyskania jednego klienta z 601 zł do 369 zł.

Zobacz również:


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200