Pierwszy Soft-tronik, za nim JTT i System 3000

Tradycyjnie już w ostatnim grudniowym numerze ComputerWorld PL prezentujemy naszym Czytelnikom pełną listę firm, których adresy, telefony i faksy pojawiły się w tegorocznych ogłoszeniach.

Tradycyjnie już w ostatnim grudniowym numerze ComputerWorld PL prezentujemy naszym Czytelnikom pełną listę firm, których adresy, telefony i faksy pojawiły się w tegorocznych ogłoszeniach.

Na początek nieco statystyki. W 1991 r. CW-PL był dwutygodnikiem, a od 1 stycznia br. stał się tygodnikiem. W ubiegłym roku zaprezentowało się na naszych łamach ok. 380 firm, natomiast w roku bieżącym aż 609. Z różnych powodów (np. rozwiązanie firmy) zaprzestało współpracy z nami 20-30% ubiegłorocznych ogłoszeniodawców. Tym niemniej, napływ nowych firm przeważył. Doszły zarówno te świeżo powstałe, które wyrosły po wprowadzonej w marcu proeuropejskiej taryfie celnej, jak i inne, tradycyjnie już związane z polską branżą komputerową.

W ub.r. przeprowadziliśmy ranking 10 firm według ich aktywności ogłoszeniowej. Ponieważ spotkał się on z dużym zainteresowaniem Czytelników, w roku bieżącym rozszerzamy go do czterdziestki największych. To kolejna próba lepszego rozpoznania naszego niezwykle trudno mierzalnego rynku komputerowego, jego podaży, popytu i dynamiki zmian.

Jak trudną rzeczą jest utrzymanie stabilnej aktywności marketingu, widać już po tym, że spośród 10 ubiegłorocznych liderów, tylko trzech pozostało w pierwszej dziesiątce (Soft-tronik, Qumak i Unicorn). Bezwzględnym liderem pozostał polsko-niemiecki Soft-tronik Berlin. W pierwszej 40-ce znaleźć można również innych reprezentantów zagranicznego kapitału. Dziwi nieco brak szeregu znakomitości, które co prawda otworzyły swoje przedstawicielstwa w naszym kraju, ale najwyraźniej redukują ich role do funkcji obserwatorów.

Ranking aktywności firm

Nr Nazwa firmy

1 Soft-tronik Berlin (1)*

2 JTT (-)

3 System 3000 (-)

4 Hewlett-Packard Polska (-)

5 Polcom Kraków (-)

6 Qumak (3)

7 Aplikom 2001 (-)

8 CSBI (-)

9 Escom (-)

10 Unicorn (9)

11 DHI (10)

12 Rex (-)

13 Novell (-)

14 IBM (-)

15 (8)

16 Western Digital (-)

17 Compaq (-)

18 AB (-)

19 Wimal (-)

20 Roem (-)

21 Bull (-)

22 (-)

23 Tornado (-)

24 Peripherals PL (-)

25 Polcom Warszawa (-)

26 ASI (-)

27 APC (-)

28 Fujitsu (-)

29 Optimus (-)

30 Prokom (-)

31 Sec International (4)

32 MacroSoft (-)

33 Logotec (-)

34 Dell (-)

35 Microsoft Deutschland (-)

36 Computex Telecomm. (-)

37 Soft-tronik Warszawa (-)

38 Apexim (-)

39 Tradex (-)

40 Maxsoft (-)

* (w nawiasach miejsce z ub.r.)

A teraz aspekt geograficzny naszego rynku. Warszawa nadal znajduje się na pozycjach niezagrożonych, obejmując jednak już tylko 35% marketingu (a nie 40%, jak w ub.r.) i wykazując przy tym największy przyrost bezwzględny. Następujący po niej Wrocław zajmuje równie stabilnie 2 miejsce. Dopiero dalej obserwujemy zmianę: Kraków i Poznań zdecydowanie przeskakują Katowice, a na dodatek "prawie" udaje się to Łodzi. Ujawnienie się miast średnich w rankingu powinno budzić zdecydowane zadowolenie. Znaczy to bowiem, że rynek komputerowy, w pełni tego słowa znaczeniu, dotarł w teren i zaczyna się tam zakorzeniać.

Aktywność miast

Nr Miasto Liczba firm

1 Warszawa 212 (149/1)*

2 Wrocław 46 (39/2)

3 Kraków 37 (22/4)

4 Poznań 34 (12/6)

5 Katowice 27 (24/3)

6 Łódź 26 (21/5)

7 Gdańsk 16 (10/7)

8 Szczecin 12 (4/12)

9 Lublin 11 (5/10)

10 Bydgoszcz 10 (6/8)

11 Gliwice 9 (5/9)

12 Białystok 7 (2/20)

13 Opole 7 (4/11)

14 Rzeszów 7 (-)

15 Zabrze 7 (2/22)

16 Gdynia 5 (3/14)

17 Zielona Góra 5 (3/18)

18 Bielsko-Biała 4 (-)

19 Częstochowa 4 (-)

20 Kalisz 4 (-)

21 Koszalin 4 (-)

22 Olsztyn 4 (-)

23 Radom 4 (-)

24 Chorzów 3 (-)

25 Kielce 3 (3/15)

26 Leszno 3 (-)

27 Słupsk 3 (2/21)

28 Wiedeń 3 (-)

29 Berlin 2 (2/19)

30 Bytom 2 (-)

31 Hannover 2 (-)

32 Krosno 2 (-)

33 Londyn 2 (-)

34 Muenchen 2 (-)

35 Płock 2 (-)

36 Tarnów 2 (-)

37 Toruń 2 (4/13)

38 Wodzisław Śl 2 (-)

* (w nawiasach dane z ub.r. - liczba firm/nr miejsca)

Mamy nadzieję, iż nasza baza danych w najbliższym roku posłuży jako najbardziej aktualna książka telefoniczna firm komputerowych, działających w kraju - choć czasem spoza jego granic.


TOP 200