Pieniądze to nie wszystko

Choć coraz więcej firm oferuje studentom płatne staże i praktyki, przyznając za nie wynagrodzenie niewiele niższe niż pensje etatowego pracownika, to na stażach da się "zarobić" o wiele więcej.

Przedstawiciele uczelnianych biur karier przyznają, że trudno uogólniać, czy więcej jest ofert staży i praktyk płatnych czy bezpłatnych. Mówią, że pół na pół, że to zależy od branży, że w IT, gdzie występuje deficyt potencjalnych pracowników, przedsiębiorstwa często oferują wynagrodzenie za staż lub praktykę zawodową, że duże firmy często proponują wynagrodzenie za staż niewiele mniejsze niż pensja etatowego pracownika w tym przedsiębiorstwie.

Student przed wyborem

Wszyscy zgodnie przyznają, że staż ma służyć zdobyciu konkretnych umiejętności i doświadczenia zarodowego, a nie zarobkowi. "Biuro Karier PJWSTK otrzymuje miesięcznie ok. 150 ofert staży i pracy. W przypadku staży są to częściej oferty bezpłatne. Zwracamy jednak większą uwagę na to, co firmy oferują potencjalnym stażystom. Czy jest to staż umożliwiający zdobycie doświadczenia zawodowego w dziedzinach korespondujących z naszymi kierunkami kształcenia, czy dana firma przewiduje możliwość dalszego rozwoju w swoich strukturach itp." - mówi Barbara Nowacka, kanclerz Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych. Wiadomo jednak, że nie każdy może pozwolić sobie np. na bezpłatny staż po studiach, bo musi się utrzymać. Jeśli student lub absolwent jest na utrzymaniu rodziców, kolejne 3-6 miesięcy na stażu spędzone na nabywaniu wiedzy może nie sprawiać mu większej różnicy. Jeśli jednak chodzi o osoby, które dbają same o swoje utrzymanie, staż bezpłatny lub niskopłatny może być dużym problemem. Student staje więc przed z wyborem: zarobkować byle jak, ale się utrzymać, lub pozyskać doświadczenie i poznać pracę w branży. "Mając to na uwadze w ramach Projektu "Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, nasza uczelnia ułatwia najlepszym studentom zdobycie praktycznej wiedzy i nabycie umiejętności poprzez dofinansowanie kilkumiesięcznych staży długoterminowych w przedsiębiorstwach lub instytucjach naukowych w kraju i za granicą. Takie działanie pozwala na zlikwidowanie bariery psychologicznej dotyczącej poszukiwania pracy w przyszłości" - mówi Aneta Tyczyńska z Biura Karier Politechniki Warszawskiej.

Legendarne zarobki stażystów Google

Z ostatniego raportu Glassdoor wynika, że średnie wynagrodzenie stażysty w firmie Facebook wynosi ponad 5 tys. USD miesięcznie. Stażyści programiści mogą tam liczyć na zarobki w wysokości nawet 6,5 tys. USD miesięcznie. Na jeszcze wyższe zarobki mogą liczyć stażyści w Google, którzy na starcie dostają wynagrodzenie na poziomie 6,8 tys. USD. Pewnie to jeden z powodów, dla którego firmy te lądują na pierwszych miejscach rankingów najlepszych miejsc pracy. Mimo że kwoty te robią wrażenie na wkraczających na rynek pracy studentów, nie można zapominać o wysokich kosztach życia w Dolinie Krzemowej. W rozmowach z nami polscy studenci, którzy w ostatnich latach odbyli staże u gigantów takich jak Google czy Facebook przyznają, że praktyki w Stanach Zjednoczonych to dla studenta bardzo dobre źródło dochodów, jednak na pierwszym miejscu wymieniają szereg niematerialnych korzyści z odbycia kilku miesięcznych praktyk w USA. Łącznie z tym, że często kończą się one ofertami stałej pracy.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200