Pięć kroków do bezpiecznego BYOD

Szyfrowanie danych w urządzeniach

Dodatkowe szyfrowanie w urządzeniach mobilnych jest bardzo efektywnym sposobem ochrony danych przed utratą czy kradzieżą. Organizacja może wdrożyć i centralnie zarządzać regułami szyfrowania opartymi o użytkowników, grupy oraz poufność danych. Szyfrując i deszyfrując dane przechowywane w urządzeniach z systemami Windows, Android oraz iOS, można zdecydowanie ograniczyć potencjalne problemy z bezpieczeństwem urządzeń mobilnych.

Bezpieczne kontenery

Świetnym sposobem na oddzielenie aplikacji korporacyjnych od prywatnych jest stworzenie w urządzeniu kontenera czy swego rodzaju zapory między środowiskiem pracy a obszarem prywatnym. Zapobiega to nie tylko mieszaniu się danych firmowych z prywatnymi, ale także pomaga zredukować ryzyko wycieku firmowych danych. Poprzez pobranie prostej aplikacji do kontenera pracownicy mogą uzyskać dostęp do aplikacji biurowych czy narzędzi pracy grupowej na wybranym przez siebie urządzeniu, a jednocześnie kontener będzie chronił ich prywatność i oddzielał prywatne pliki od dostępu do nich przez dział IT.

Zobacz również:

  • Najlepsze MDM-y do ochrony urządzeń mobilnych na 2023
  • WhatsApp z dużymi zmianami w obsłudze wideo

Zarządzanie dostępem

Zarządzania prawami dostępu do zasobów (Identity and Access Management, IAM) to rozwiązanie zwiększające poziom bezpieczeństwa, a jednocześnie redukujące złożoność i łagodzące wiele typowych zagrożeń związanych z dostępem do zasobów. Ujednolicone podejście do dostępu do firmowych danych i systemów powinno obejmować reguły kontroli dostępu, rozdzielenie obowiązków oraz mechanizm SSO (Single Sign-On).

Dodatkowo, spójne rozwiązanie do zarządzania tożsamością oraz uprawnieniami użytkowników, które zawiera mechanizmy obsługujące tradycyjny i mobilny dostęp, może znacząco zredukować problemy z bezpieczeństwem, nawet jeśli użytkownicy będą intensywnie korzystać ze swoich prywatnych urządzeń. Dobrze realizowana strategia zarządzania uprawnieniami i tożsamością może również uprościć złożone procesy mające na celu zapewnienia zgodności systemów IT z obowiązującymi regulacjami prawnymi, ponieważ zadanie przydzielania dostępu przenosi na kierownictwo działów biznesowych, które dobrze zna specyfikę podległych obszarów.


TOP 200