Piąta Górska Szkoła PTI

Tegoroczna, piąta już Jubileuszowa Wyższa Międzynarodowa Górska Szkoła PTI, która odbyła się w Szczyrku w dniach 21-25 czerwca, zgromadziła ok. 130 uczestników z całej Polski. eprezentowane były zarówno różnej wielkości firmy komputerowe, jak i banki, zakłady przemysłowe, uczelnie i instytuty - a więc dość szeroki przekrój polskiego środowiska informatycznego.

Tegoroczna, piąta już Jubileuszowa Wyższa Międzynarodowa Górska Szkoła PTI, która odbyła się w Szczyrku w dniach 21-25 czerwca, zgromadziła ok. 130 uczestników z całej Polski. Reprezentowane były zarówno różnej wielkości firmy komputerowe, jak i banki, zakłady przemysłowe, uczelnie i instytuty - a więc dość szeroki przekrój polskiego środowiska informatycznego.

Tematem wiodącym szkoły było w tym roku programowanie obiektowe, z którym - mniej lub bardziej ściśle - wiązała się spora część wykładów, poczynając od obiektowo zorientowanej analizy i projektowania po wdrażanie oraz utrzymywanie systemów stworzonych przy użyciu technik obiektowych. Oprócz tematu wiodącego, omówiono również inne zagadnienia, takie jak: sieci komputerowe, inżynieria oprogramowania, bazy danych w środowisku MS Windows, systemy ekspertowe i systemy wspomagania decyzji, tworzenie systemów informacyjnych, modelowanie oraz symulacja. Dodatkową atrakcją wspomagającą dwa wykłady o modelowaniu i symulacji była, zorganizowana przez pracowników Politechniki Lubelskiej gra symulacyjna, w czasie której cztery zespoły wczuwały się w rolę posiadaczy firm oferujących usługi tynkarskie. Gra toczyła się do późna w nocy, ponieważ żadnej z firm nie udawało się opanować rynku mimo desperackiego obniżania cen, zwiększania nakładów na reklamę, itd. Instalację Novellową, na której przeprowadzono grę, udostępniła bielska firma Techmex, która przez cały czas trwania szkoły umożliwiała wszystkim chętnym pracę w środowisku UnixWare.

Dwa piętra niżej rezydował Soft-tronik ze swoją instalacją najnowszych produktów Microsoft Windows for Workgroups i Windows NT. Można było nie tylko obejrzeć, ale i dotknąć (myszą) nowych, niewątpliwie szerzej otwierających się okien, a także skorzystać z konsultacji fachowców z Soft-tronika. Systemy WfW i WNT były również przedstawione podczas bogatej prezentacji przygotowanej przez Microsoft Polska. O sile przekonywania pracowników Microsoftu może świadczyć fakt, że Konkurs na Najlepsze Hasło Szkoły wygrał zręczny wierszyk "Z nieba wzięte - Windows NT".

Spośród pozostałych prezentacji warto wspomnieć o przeprowadzonym przez firmę InfoVIDE pokazie pakietu CASE

firmy LBMS, a także o promocji programu SuperMemo wspomagającego uczenie się, tym razem zastosowanego do szkolenia programistów. Problemy związane z profesjonalnym komputerowym składem tekstów omawiane były w czasie kameralnego spotkania z najlepszymi polskimi specjalistami zajmującymi się TEX-em.

Gośćmi szkoły byli też wybitni specjaliści z dziedziny prawa - Ryszard Markiewicz i Janusz Barta, dyrektorzy Międzyuczelnianego Instytutu Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Na spotkaniu z nimi dyskutowano zarówno o ochronie praw autorskich twórców programów komputerowych, jak i o

elementarnych zasadach etycznych obowiązujących w zawodzie informatyka. Zasady te są często łamane przez zwykłą nieświadomość. Ponadto brak jest przepisów regulujących niektóre problemy, np. udostępniania danych.

Do opisanych powyżej zajęć programowych organizator - czyli Górnośląski Oddział PTI - dorzucił hojną ręką liczne atrakcje towarzyszące, takie jak ognisko w noc świętojańską czy kończący szkołę Bal Prezesów.

Nie kwestionując niewątpliwych korzyści związanych z podniesieniem poziomu wiedzy informatycznej uczestników, warto podkreślic inny aspekt informatycznych spotkań w Szczyrku. Jest nim coraz wyraźniejsza integracja polskiego środowiska informatycznego, coraz większa świadomość przynależności do pewnej grupy społecznej, która ma szansę stać się zarówno grupą inicjującą pewne działania, jak i grupą nacisku, zdolną przeprowadzenie tych działań wymusić.

Anna Ostaszewska (CSBI, Warszawa)

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200