Petrotel wprowadza bezprzewodowy szerokopasmowy Internet na terenie powiatu płockiego

Petrotel, lokalny operator telekomunikacyjny i kablowy z powiatu płockiego, wdrożył systemy łączności punkt-wielopunkt Cambium Canopy. Zainstalowane rozwiązanie pozwala operatorowi na szerokopasmową transmisję danych i jest odpowiedzią na dynamiczny wzrost zapotrzebowania na bezprzewodowe usługi internetowe w regionie.

Dzięki temu systemowi Petrotel może zaoferować swoim klientom pakiet usługowy "Internet plus telefon" w konkurencyjnej cenie. Wykorzystując planowanie radiowe i wielokrotne wykorzystanie częstotliwości uzyskano strukturę pokrywającą część terenu miasta oraz tereny podmiejskie a także znaczną część 6 ościennych gmin.

Dzięki wdrożeniu systemu Cambium Canopy, firma Petrotel może utrzymać grupę ponad 1500 klientów poprzednio eksploatowanych systemów radiowych. Ponadto możliwości techniczne systemu pozwoliły na rozszerzenie oferty usługowej o szerokopasmowe łącza dostępowe do sieci Internet. Obecnie platforma Cambium Canopy obsługuje 2626 łączy szerokopasmowych do sieci Internet, a także 1154 linie telefonii VoIP.

Przy projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań - zarówno w warstwie radiowej jak i instalacyjnej firma Petrotel korzystała z własnych zasobów. W pierwszej fazie implementacji dostawcą urządzeń była firma Euron, która zaproponowała koncepcję 4 lokalizacji z 12 punktami dostępowymi. W kolejnych etapach sprzęt został dostarczony przez firmę Sprint SA.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200