Perspektywy rozwoju sieci 5G według Ericssona

Ericsson Mobility Report: rośnie liczba danych przesyłanych w sieciach mobilnych co stwarza dobrą podstawę dla szybkiego rozwoju infrastruktury 5G. Już pod koniec tego roku liczba subskrypcji na 5G przekroczy miliard.

Mierzony przez Ericssona wzrost ruchu w sieciach mobilnych od 2015 roku do III kw. 2022. Źródło: Ericsson Mobility Report November 2022.

W ciągu ostatnich dwóch lat globalny ruch w sieciach komórkowych prawie podwoił się. W okresie od III kw. 2020 do III kw. 2022 liczba danych przesyłana w sieciach mobilnych wzrosła z 55 EB (exabajtów) do 108 EB miesięcznie. Takie dane zaprezentował Ericsson w najnowszym raporcie Ericsson Mobility Report opublikowanym w listopadzie 2022.

Raport zawiera szczegółową analizę obecnego, globalnego stanu sieci mobilnych uwzględniającą wszystkie wykorzystywane technologie, a także prognozy ich dalszego rozwoju do 2028 roku.

Zobacz również:

  • Stan cyberbezpieczeństwa w Polsce w 2023 roku
  • Ericsson dostarczy komponenty radiowe dla sieci LTE450 w polskiej energetyce

Prezentowane przewidywania są systematycznie korygowane, bo kolejne raporty Ericsson publikuje co roku. Niektóre z wniosków płynących z analiz wydaje się dość oczywistych, jak na przykład zwiększenie liczby danych przesyłanych w sieciach mobilnych spowodowane wzrostem transmisji wideo. Ale przedstawienie danych liczbowych jest dobrym, ilościowym uzasadnieniem prognoz.

Według raportu, w 2022 roku treści wideo wygenerują około 70 procent globalnego ruchu w sieciach komórkowych, a drugim najsilniejszym generatorem ruchu w sieciach komórkowych są sieci społecznościowe mające 9% udziału. Według analityków Ericssona udział treści wideo w ruchu komórkowym będzie dalej rósł by osiągnąć poziom 80% w 2028 roku.

Z kolei analiza ruchu wideo w kilku wybranych komercyjnych sieciach 4G i 5G w Europie, Azji i obu Amerykach pokazała, że cztery największe platformy społecznościowe: YouTube, Tik Tok, Facebook oraz Instagram, wygenerowały największą jego część i osiągnęły 40-95-procentowy udział w streamingu. Na drugim miejscu znalazły się serwisy VOD (Video On Demand) mające udział na poziomie 10-30 procentów.

Jednocześnie już w 2023 roku średnie globalne zużycie danych komórkowych, generowane przez jeden smartfon w ciągu miesiąca, przekroczy 19 GB, a do końca 2028 roku zbliży się do 46 GB miesięcznie.

Raport prezentuje dane globalne, jak też dotyczące różnych regionów świata, ale bez bardziej szczegółowego podziału na kraje.

Na przykład w Europie Środkowej i Wschodniej analitycy Ericssona obserwują wzrost transmisji danych napędzany głównie przez migrację abonentów z sieci 2G i 3G do 4G. Przewidują jednak, że do 2024 roku 5G wyprzedzi poprzednie generacje i będzie technologią o największym wzroście liczby subskrypcji. Jednoczesnie, w okresie objętym prognozą, średni miesięczny ruch danych ma wzrosnąć z 13 GB do około 35 GB miesięcznie.

Miliard subskrypcji na 5G

Do końca 2022 roku liczba subskrypcji 5G na świecie osiągnie 1 miliard, a Ericsson prognozuje, że w 2028 roku przekroczy liczbę 5 miliardów. Obecnie sieci 5G mają średnio 25 procentowe pokrycie globalnej populacji, ale na wiodących rynkach takich jak USA, poziom ten sięga 80 procent.

Pomimo widma recesji i niepewności geopolitycznej, dostawcy usług telekomunikacyjnych kontynuują wdrażanie sieci 5G. Na całym świecie 228 firm już uruchomiło komercyjne usługi 5G, a około 35 dostawców wdrożyło prywatne sieci 5G SA (Stand Alone) najczęściej wykorzystujące infrastrukturę sieci publicznych.

Należy tu zauważyć, że wolniej, ale liczba subskrypcji na usługi 4G nadal rośnie i zbliżyła się na świecie do 5 miliardów. Analitycy Ericssona prognozują, że 4G osiągnie szczyt na poziomie 5,2 mld (do końca 2022 roku), a później liczba subskrypcji zacznie spadać do około 3,6 mld w 2028 roku.

Perspektywy rozwoju sieci 5G według Ericssona

5G to najszybciej w historii rosnąca technologia telekomunikacyjna, która już w 2027 roku osiągnie ponad 50-procentowy udział w rynku. Źródło: Ericsson Mobility Report November 2022.

W 2028 roku Ameryka Północna będzie miała najwyższą penetrację 5G - około 91%, a Europa Zachodnia odnotuje niewiele mniejszy poziom wynoszący 88%.

W regionie Europy Środkowo-Wschodniej tempo popularyzacji nowych technologii i wzrost liczby subskrypcji 5G jest zazwyczaj wolniejszy niż w Europie Zachodniej. Jak uważają analitycy Ericssona, wynika to częściowo z wolniejszych procesów przyznawania nowych częstotliwości, jak również z niechęci konsumentów do przechodzenia na droższe abonamenty. Dlatego 4G jest wciąż dominującą technologią i na koniec 2022 roku będzie miała 75-procentowy udział wśród wszystkich wykorzystywanych abonamentów. Od 2025 roku to 5G będzie jedynym rosnącym typem subskrypcji.

Więcej bardziej szczegółowych informacji i analiz dotyczących perspektyw rozwoju rynku telekomunikacyjnego można znaleźć w dostępnym do pobrania raporcie Ericsson Mobility Report November 2022.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200