Pełnowartościowy etat

Pomimo strat finansowych, planów zwolnienia 35 tysięcy pracowników i zamknięcia kilku fabryk Ford zamierza odzyskać swoją pozycję. W tym celu koncern chce wzmocnić pozycję działu IT.

Przedstawiciele koncernu Forda zapowiedzieli prace nad nowymi projektami informatycznymi, które mają być wprowadzone jeszcze w tym roku. Dlatego zwolnienia nie obejmą działu IT. Co więcej pracujący dotychczas jako pracownicy kontraktowi, specjaliści IT otrzymają etaty w Fordzie. Według przedstawicieli firmy, uporządkowanie struktury zatrudnienia specjalistów IT pozwoli na większą kontrolę nad prowadzonymi projektami, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów. Jednym z planowanych projektów jest zwiększenie bezpieczeństwa systemów w Fordzie.

Według analityków rynku pracy, obecnie obserwuje się tendencję do odchodzenia od korzystania z usług zewnętrznych konsultantów na rzecz zatrudniania pełnoetatowych pracowników. Wynika to z przekonania, że pracownik zatrudniony w danej firmie czuje się z nią bardziej związany, a zatem wykonuje swoją pracę lepiej niż niezależny konsultant.