Pcinfo MagicEYE wersji 5.0

Czeska spółka FairNet Distribution udostępniła nową wersję oprogramowania do administrowania siecią Pcinfo MagicEYE 5.0, które zapewnia inwentaryzację aplikacji, zarządzanie licencjami, skanowanie aktualnej konfiguracji jednostek w sieci oraz HelpDesk.

Pcinfo MagicEYE 5.0 umożliwia testowanie komputerów także przez Internet za pomocą protokołu FTP. W nowej wersji programu istnieje możliwość pokazania zmian na każdym komputerze lub wybranej grupie, które powstały pomiędzy poszczególnymi audytami.

Nowością jest również klient do testowania systemu Linux (w pierwszej fazie do automatycznego testowania sprzętu i ewidencji licencji). Rozszerzono również integrację z Active Directory - informacje o zalogowanych użytkownikach są automatycznie odczytywane i importowane do usług katalogowych.

Ulepszono planowanie audytu, który można teraz uruchamiać na komputerach w różnych odstępach czasowych. Ulepszono również zestawy wydruków, w celu łatwiejszego dostosowania do indywidualnych potrzeb, oraz wprowadzono automatyczne przypomnienia o terminach utraty ważności licencji, gwarancji, umów dotyczących usług serwisowych, itp.

Program dostępny jest w czeskiej i angielskiej wersji językowej; przygotowywana jest również wersja polska produktu.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200